Het coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’ werd eind mei ondertekend. Wethouder Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal) wil dit programma de komende vier jaar samen met zijn collega-wethouders Wendy van Eijk (VVD), Suzanne Winters (Weert Lokaal), Lizbeth Steinbach (D66) en Michèle Ferrière (Weert Lokaal) gaan uitvoeren. Om een impuls te geven aan de Weerter bedrijven(terreinen) heeft dit college de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers centraal gezet.

“De afgelopen vier jaar hebben we, in bijzondere en vaak moeilijke tijden, hard gewerkt om Weert in alle opzichten te verbeteren”, stelt wethouder Martijn van den Heuvel. “Daar gaan we nu verder op bouwen.” Volgens de wethouder gaan we een spannende tijd tegemoet, doelend op de bizarre hedendaagse situaties zoals de hoge grondstof- en gasprijzen, stikstofproblematiek, arbeidskrapte, (nasleep van) corona en de oorlog in Oekraïne. “Er zijn steeds meer uitdagingen waar mkb’ers tegenaan lopen die ze niet meer alleen kunnen aanpakken. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het belangrijk dat ondernemers onderling, het onderwijs, overheden en andere partners nauwer gaan samenwerken. De gemeente kan daar een aanjagende, verbindende en faciliterende rol in spelen. Dat is precies wat we de komende jaren willen gaan doen, samen.”

Aanpak bedrijventerreinen
De wethouder is trots op de gemeente Weert en alle vooruitgangen die de stad boekt. “Weert heeft een gunstige ligging (A2 en intercity), mooie natuur en er worden veel activiteiten georganiseerd. We zijn een prettige woon-, leef- en werkstad.” Dat de populariteit ook weer andere uitdagingen met zich meebrengt, wordt uit verschillende zaken duidelijk. Zo is veel geschikte ruimte op bestaande bedrijventerreinen bezet en is het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen geen makkelijke opgave. “Dat komt mede doordat veel andere uitdagingen ook ruimte vragen en we omringd zijn door mooie natuurgebieden”, aldus Van den Heuvel. “We willen onze mkb-bedrijven graag de ruimte blijven geven om duurzaam te groeien in onze gemeente of de regio. In 2020 hebben we samen met gemeente Nederweert door een bureau laten onderzoeken wat de ruimtebehoefte is op onze bedrijventerreinen. De conclusie was dat dit in 2030 wel eens zou kunnen gaan knellen. We krijgen veel signalen dat dit onderzoek inmiddels al achterhaald is, dus we gaan de komende tijd opnieuw inventariseren of aanbod en vraag op termijn nog in balans zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen we opties verkennen met als doel onze mkb-bedrijven de ruimte te kunnen geven om door te groeien.”

In het coalitieprogramma staat ook dat een aantal bedrijventerreinen de komende jaren aandacht vraagt, waaronder Leuken-Noord en de Weerter Boulevard. “Samen met Parkmanagement en de gevestigde bedrijven willen we plannen ontwikkelen om deze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken”, stelt de wethouder. “De samenwerking tussen de bedrijven is een belangrijke sleutel. Als gemeente stimuleren we dit door de oprichting van Bedrijven Investerings Zones (BIZ-en). Vanuit deze samenwerkingen verwachten we de komende jaren de handen ineen te slaan om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.”

Arbeidskrapte
Een grote uitdaging is en blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Hierin speelt vergrijzing een grote rol. Keyport, de triple helix organisatie van Midden-Limburg, heeft een aantal jaren geleden becijferd dat tot 2030 zo’n 17.000 vervangende functies in Midden-Limburg te vervullen zijn. “En de afgelopen jaren is de economie en de vraag alleen maar gegroeid”, zegt Van den Heuvel. “Dus 17.000 fte is nog een voorzichtige inschatting. Het gaat hier puur over de vervangingsvraag, niet over de uitbreidingsvraag. Of de markt nu blijft groeien, gelijk blijft of in een recessie belandt, de overtuiging is dat de arbeidsmarkt zal blijven knellen, ook gezien de ontwikkelingen in de Brainportregio. Er moeten oplossingen worden bedacht.” Volgens de wethouder is een combinatie van oplossingen noodzakelijk. Het aantrekken en huisvesten van arbeidsmigranten is een gedeelte van de oplossing, net als robotisering en automatisering. “Hetgeen waar wij ons als college ook mee bezig gaan houden, behoort ook tot de oplossing; namelijk het binden van jong talent aan de regio.” Het college wil dit verwezenlijken door initiatieven op te zetten samen met het onderwijs en ondernemers. Volgens de wethouder bestaan er in de regio al vele fantastische projecten gericht op jongeren die een beroepskeuze moeten maken. “Er komen ook steeds meer nieuwe projecten bij die jongeren laten zien wat voor prachtige bedrijven wij hier in de regio hebben. Een mooi voorbeeld zijn projecten die zich richten op een belangrijke doelgroep: toekomstige hbo’ers en wo’ers. Zij gaan in een andere stad dan Weert studeren. Door hen van jongs af aan kennis te laten maken met de mooie en innovatieve bedrijven die hier in de gemeente Weert zijn gevestigd, hopen we dat ze na hun studie terugkeren en hier aan de slag gaan. We proberen daarbij zoveel mogelijk onderwijsinstellingen en bedrijven te betrekken. Samen kunnen we iets moois bereiken.”

“Een recent voorbeeld is ‘Keyport Meets, Regio in je Rugzak’. Dit is een digitaal platform met slimme software, dus helemaal van deze tijd en ook aansprekend voor de jeugd. Door deze software wordt informatie omgezet naar competenties en vaardigheden. Hieruit ontstaat een profiel van de student. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden en een profiel (laten) opstellen. De student ontdekt hoe hij of zij past bij bedrijven uit de buurt en hoe met ontmoetingen een netwerk opgebouwd kan worden voor de latere beroepstoekomst: stages, vakantiewerk, traineeships of de toekomstige werknemer. Een duidelijke win-win.”

Een nieuw project dat is opgenomen in het coalitieprogramma is de Open Bedrijven Route. “Dit initiatief moet nog vorm krijgen samen met Parkmanagement, onderwijs en andere partijen. Het doel is om de zichtbaarheid van onze eigen bedrijven te vergroten”, aldus de wethouder. “Als ondernemers hun zichtbaarheid willen vergroten, nodig ik ze graag uit om mee te participeren in een van de projecten. Gelukkig sluiten steeds meer bedrijven zich aan die het belang inzien om op langere termijn personeelsbeleid te voeren. En als we dat samen doen, zien toekomstige werknemers ook hoe mooi het is om bij een bedrijf uit Weert te werken. Dat is ons gezamenlijk belang.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is volgens Van den Heuvel een belangrijk speerpunt wanneer een bedrijf zich zichtbaarder wil maken in de regio en (jongere) arbeidskrachten wil aantrekken. Deze generatie kijkt ook heel nadrukkelijk naar de kwaliteit van leven en de manier waarop een bedrijf naar zijn omgeving kijkt. “Jongeren vinden zulke sociale, groene projecten heel belangrijk. Dus om ze aan te trekken, is het belangrijk om te laten zien waar je voor staat. Investeer in de lokale gemeenschap en draag dit uit.”

“Er zijn steeds meer bedrijven die waarde hechten aan de omgeving en hieraan graag een positieve bijdrage leveren. Zo staat vergroening bij steeds meer bedrijven op de agenda. We zien een tendens dat steeds meer bedrijven, ook in Weert, met groene initiatieven komen en daarin een samenwerking zoeken met gemeente of andere partijen; van het aanleggen van een stuk bos tot het vergroenen van het terrein of gebouw, maar ook duurzame mobiliteit staat steeds hoger op de agenda. Als gemeente moedigen we dit aan en ondersteunen we graag daar waar mogelijk.”

Sociaal ondernemen wordt ook steeds belangrijker volgens de wethouder. “Veel ondernemers steunen al projecten in onze gemeenschap, zoals projecten voor Weertenaren die het minder breed hebben of ondersteuning van een vereniging. Tijdens de bedrijfsbezoeken heb ik ook een aantal mooie interne voorbeelden gezien van bedrijven die een budgetcoach hebben aangenomen of oplossingen bieden voor werknemers met bijvoorbeeld schulden. Op dit moment zien we de prijzen van voedsel en energie stijgen en dat betekent dat werknemers een groter risico lopen om schulden op te bouwen. Veel bedrijven zullen hiermee te maken hebben of krijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit van de werknemers. Logisch dus dat deze bedrijven hier aandacht voor hebben en soms samen met de gemeente hierin optrekken.”

Sociaal ondernemen is vaak een gezamenlijk belang. De wethouder: “Mochten bedrijven vragen hebben, dan zijn we altijd bereid het gesprek aan te gaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben vaak een goed overzicht van de vraag bij welke projecten en activiteiten aangesloten kan worden, zowel op het gebied van vergroening als op het gebied van duurzaamheid of armoedebeleid.”

Nieuwe periode
Om met bedrijven in de regio in contact te blijven en te weten wat er speelt, blijft Van den Heuvel samen met zijn collega-wethouder Van Eijk bedrijfsbezoeken afleggen. “Deze bleken de afgelopen jaren van grote waarde, dus hier gaan we mee door.” De komende vier jaar gaat wethouder Van den Heuvel zich samen met zijn collega’s met frisse energie inzetten om Weert nóg mooier te maken. “Dat doen we samen met de gemeenteraad, ondernemers, organisaties en inwoners van Weert. Maar we mogen soms ook trots(er) zijn op hetgeen Weert al te bieden heeft als centrumgemeente, bijvoorbeeld fantastische innovatieve bedrijven, de voorzieningen in onze wijken en dorpen, het cultureel aanbod, onze natuur en nog veel meer. Dit moeten we de komende jaren nog beter gaan etaleren zodat we inwoners, bedrijven en toeristen laten zien dat je in Weert moet zijn. En dat moeten we vooral samen doen!”

www.weert.nl