Er is een toename in het aantal gezinnen dat gebruik maakt van (gemeentelijke) voorzieningen voor financiële ondersteuning. Veel ouders kunnen de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Dat mag niet wegvallen, vinden de gemeenten Nederweert, Weert, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld Weert en omstreken.

Daarom hebben deze vier partijen op donderdag 13 juli 2023 de handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Weerter wethouder Martijn van den Heuvel: “In Weert wordt de inkomensgrens voor deelname van de gezinnen opgehoogd van 120% naar 130% van bijstandsniveau. In Nederweert was dit al het geval. We gaan ons samen inzetten om armoede en sociale uitsluiting onder jongeren tegen te gaan”. Wethouder Carla Dieteren van Nederweert sluit zich aan bij deze woorden, en vult aan: “We gunnen de kinderen vooral plezier, samen met andere kinderen. Dat willen we mogelijk maken”.

Even de zorgen vergeten
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, waarbinnen met meer dan 240 gemeenten wordt samengewerkt. “Bij een vereniging maak je vrienden en krijg je zelfvertrouwen. Tijdens het sporten of het maken van muziek vergeten kinderen even hun zorgen. Elk kind verdient het om mee te doen en gezien te worden”, volgens voorzitter Birgit Op de Laak van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg.

Voorzitter Mick Waulthers van stichting Leergeld Weert en omstreken is blij dat er nu een overeenkomst ligt waarbij ze alle kinderen uit Weert en Nederweert hetzelfde kunnen bieden. “We gaan met de 16 vrijwilligers goede dingen doen voor de kinderen, zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij”.

Omdat alle partijen de samenwerking structureel wensen voort te zetten, is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor onbepaalde tijd.