De gemeente Weert is de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2023, met dit jaar als thema Groen erfgoed. Wethouder van Eindhoven, Maes van Lanschot, overhandigde de prijs aan collega wethouders, Martijn van den Heuvel en Suzanne Winters, van de gemeente Weert. Zij ontvingen, behalve de lof van de jury, een oorkonde en een geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

De gemeente Weert is de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2023, met dit jaar als thema Groen erfgoed. Wethouder van Eindhoven, Maes van Lanschot, overhandigde de prijs aan collega wethouders, Martijn van den Heuvel en Suzanne Winters, van de gemeente Weert. Zij ontvingen, behalve de lof van de jury, een oorkonde en een geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

De jury wees Weert aan als winnaar, omdat deze gemeente een hele duidelijke erfgoedvisie heeft, waarin duurzaamheid en klimaatadaptatie voorop staan. De gemeente vertelt een integraal verhaal, waarin een bewuste keuze is gemaakt voor beleving. Plannen die lang geleden zijn ingezet, zijn consequent uitgevoerd en werpen nu hun vruchten af. De gemeenschap wordt daar heel direct bij betrokken. Een inspirerend voorbeeld voor de rest van Nederland!

De stadswording van Weert is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de familie Van Horne, de bewoners van het voormalige kasteel Nijenborgh waarvan de voorburcht in het centrum van Weert ligt. In 2022 is de oorspronkelijke structuur van kasteel Nijenborgh verbonden met het Weerter stadspark en is het geheel heringericht als het Kasteelpark Nijenborgh, waar historie, groen en water het ontwerp van het park bepaalden. In Kasteelpark Nijenborgh staat een standbeeld van de graaf Van Horne, een belangrijk figuur in de Tachtigjarige Oorlog. Ook zijn er archeologische opgravingen gedaan in het gebied en wordt de historische poort gerenoveerd.

Daarnaast is het park onderdeel van de klimaatadaptatieplannen van de gemeente Weert: het zorgt voor koelte en biodiversiteit en heeft een goede waterhuishouding. De gemeente Weert heeft ook vele ‘groene parels’ waarin groen erfgoed duidelijk tot uiting komt, zoals de Kloostertuin Birgitinessen en de Laarderschans. Deze ‘groene parels’, aangereikt door de bewoners, leggen de basis voor een mooie samenwerking tussen gemeente en gemeenschap.

Wethouder Martijn van den Heuvel

“Het Kasteelpark is natuurlijk slechts een van de projecten die we in Weert hebben gerealiseerd. Ik ben er trots op om te horen dat de jury ons integrale erfgoedbeleid eruit vindt springen en daarom Weert deze prijs heeft toegekend.”

Wethouder Suzanne Winters

“Het vernieuwde kasteelpark is een belangrijk project voor Weert. Hier hebben veel partijen samengewerkt met als resultaat dat het historisch erfgoed, dat vroeger volledig onzichtbaar was, nu weer zicht- en tastbaar is geworden. Het Kasteelpark is daarnaast een aangename, groene omgeving geworden. Dat heeft op zijn beurt weer een mooi bijkomend voordeel dat de hittestress wordt verminderd en dat de biodiversiteit in de binnenstad is verbeterd.”

www.weert.nl