Nederlandse en Europese politieke en juridische ontwikkelingen brengen forse uitdagingen met zich mee voor ondernemers en hun belangenbehartigers. Als werkgevers en ondernemers mogen we ons door het recente verleden en de waan van de dag echter niet laten weerhouden om een positieve blik vooruit te richten.

Dat is geen eenvoudige opgave. Het speelveld is constant in beweging. Regels worden tijdens de wedstrijd aangepast en voordat de inkt van de plannen droog is, ligt de volgende uitdaging alweer op uw bordje. Naast wispelturige overheden hebben we te maken met een maatschappij en consumenten die steeds nieuwe wensen hebben en eisen stellen. Daar adequaat op inspelen, vraagt flexibiliteit van ondernemers en hun vertegenwoordigers. Regeren is vooruitzien, maar ondernemen is dat ook.

Alweer enkele jaren geleden ontwikkelden we als LLTB ons Kompas 2030. In de veronderstelling dat we daarmee voor de voorzienbare toekomst vooruit konden. Inmiddels komt dat jaar met een noodgang op ons af en voelen we de noodzaak nóg wat verder vooruit te kijken. Voor alle ondernemers en werkgevers is het belangrijk met enige regelmaat in de spiegel te kijken en te herijken waar je staat. Welke uitdagingen ziet u op het gebied van circulariteit? Welke transities moet u als bedrijf of vereniging doormaken en hoe kunnen we elkaar daar mogelijk bij helpen?

Als LLTB werken we de daarom de komende maanden aan een strategie voor de toekomst van onze belangenbehartiging. Onder de naam ‘Fit for the Future 2050’ kijken we samen met onze leden – vooral ook de jongeren – en bestuurders vooruit naar de nabije en minder nabije toekomst en wat we als sector nodig hebben om daar een gezónde toekomst van te maken.

Die toekomst laat zich niet voorspellen, die moeten we zelf creëren. Dat lukt echter niet zonder de nodige inspanningen en vooral inzicht. Volgens de Amerikaanse, blinde schrijfster Helen Keller is slechts één ding erger dan blind zijn en dat is kunnen zien, maar geen visie hebben.

Bas Boots
Directeur Limburgse Land- en Tuinbouwbond
www.lltb.nl