Exact een half jaar geleden werd ik beëdigd in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Gewend om hard te werken wilde ik meteen aan de slag. Dat kan natuurlijk niet direct effectief, want je moet eerst weten welke portefeuille je krijgt en je zult ook moeten wennen aan de nieuwe procedures. Inmiddels is er duidelijkheid en kom ik op stoom. Plenaire debatten, vragenuurtje, regeling van werkzaamheden, werkbezoeken, aangenomen moties, interviews, NOS, 1Vandaag en stemmingen: volledig ingeburgerd en het voelt goed om ook in Den Haag zaken te kunnen bereiken! Weert en Limburg neem ik hierin altijd mee, want hier ligt toch mijn hart. Eigenlijk best een raar idee om dagelijks tussen de politici te lopen die je eerder kende vanuit kranten, TV of je werk als gedeputeerde en wethouder. Je bent nu één van de 150 volksvertegenwoordigers en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De portefeuilles Water, Milieu, Circulaire Economie, Circulair Bouwen en Ruimtelijke Ordening passen bij me. Omdat het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie er nu is, weet ik ook waartoe ik me moet en kan verhouden. Vooral door samenwerking met maatschappelijke organisaties, waterschappen, bedrijven, onderwijs, gemeenten en provincies probeer ik concrete resultaten te bereiken. In mijn portefeuille gaat het om:

  • Nota Ruimte: hoe en waar reserveren we ruimte voor woningbouw, extensievere landbouw, natuur, energieopwekking en bijvoorbeeld drinkwaterwinning?
  • Water: hoe zorgen we ervoor dat de waterkwaliteit goed wordt en hoe behouden we voldoende en schoon drinkwater voor nu en in de toekomst? Hoe beschermen we Nederland tegen hoogwater, verzilting en droogte?
  • Milieu: hoe gaan we de balans terugbrengen tussen economie en ecologie; gezonde bodem, gezonde lucht en hoe helpen we bedrijven met de circulaire transitie?

Ik wil het graag samen doen en blijf niets zo belangrijk vinden als de lokale binding. Mocht u interesse hebben in een bijeenkomst, lezing of werkbezoek dan probeer ik daar tijd voor vrij te maken. Stuur dan een mail naar: g.gabriels@tweedekamer.nl. Tot ziens!

Geert Gabriëls
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal