Speciale maatregelen moeten het ondernemerschap in Roermond faciliteren en stimuleren

De gemeente Roermond heeft een aantal stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om het ondernemerschap positief aan te jagen. Wethouder Dirk Franssen (economie, stedelijke ontwikkeling en financiën) gaat dieper in op het belang van deze maatregelen. Tevens vertellen ondernemers Roel Vrijmoed (eigenaar Stufkens Hoorcentrum Roermond) en Maurice van Nieuwenborg (mede-eigenaar Nibo Stone) hoe zij als nieuwkomers de contacten met de gemeente ervaren hebben.

Er zijn vier belangrijke redenen waarom deze stimule-ringsmaatregelen door de gemeente Roermond geformeerd zijn:
• Het tegengaan van leegstand
• Het versterken van wonen boven en tussen winkels
• Het bevorderen van nieuw ondernemerschap
• De mogelijkheid bieden om voor een subsidie in aanmerking te komen om de gevel van een pand te verbeteren.

‘Waar geen mensen wonen, daar is ook geen beleving en levendigheid. Hoe meer mensen in de binnenstad, hoe beter.’

Financiële prikkel
“Wij willen het ondernemerschap binnen de gemeente faciliteren en stimuleren”, aldus Franssen. “Roermond is een stad met veel historische panden in het kernwinkelgebied. Deze zorgen voor een diversiteit aan uitstraling die zeker verbetering verdient. Als een pand leeg komt te staan, is er een trigger nodig waardoor pandeigenaar zegt: ‘Nu is het voor mij interessant om de gevel te verbeteren waardoor de totale entourage van de binnenstad een opwaardering krijgt.’ Door deze regeling in het leven te roepen kun je het bovendien juist mogelijk maken dat er zich nieuwe ondernemers gaan vestigen in leegstaande panden. Doe je niets, dan gebeurt er niets.”

Leegstand
Een upgrade dus voor het centrum. Want wethouder Franssen is van mening dat elke vorm van leegstand verontrustend is. “Op dit moment is de situatie stabiel of zelfs enigszins dalend. Er zijn echter locaties die zorgen voor flinke bijdrage in het totale percentage, zoals het voormalige pand van V&D.” Over het wonen boven winkels zegt Franssen: “Er is in deze tijd een tekort aan woonruimte. Bovendien geldt: waar geen mensen wonen, daar is ook geen beleving en levendigheid. Hoe meer mensen in de binnenstad, hoe beter.”

Stichting Streetwise
Daarom gaat het volgens Franssen vooral om het creëren van beleving in het centrum. De stimulerings-maatregelen helpen daarbij, maar ook de hulp van de stichting Streetwise speelt een belangrijke rol. “Zij faciliteren en helpen startende ondernemers, soms op onorthodoxe wijze. Dat kan in combinatie met een dienstbare lokale overheid, maar ook omdat de bedrijvencontactfunctionaris Roy Niens en zijn collega’s van team economie in de gemeente ervoor zorgen dat de positie van nieuwe ondernemers versterkt wordt. Wij zien hen als belangrijke, verbindende schakel tussen vastgoedeigenaren, ondernemers, Streetwise en gemeente. Wie alleen staat, komt niet verder. Gelukkig blijkt deze samenwerking succesvol te zijn. Natuurlijk kan het altijd beter, maar dat heeft tijd nodig.”

Gebiedsprofiel
Behalve starters zijn vanzelfsprekend ook bestaande ondernemers van belang, zo laat Franssen weten. “Iedereen moet weten dat er een aanspreekpunt is dat je op het juiste spoor zet of soms ook gewoon eerlijk aangeeft dat een bepaald plan niet mogelijk is. Want vergeet niet: ook nee is een antwoord. Je moet vooral duidelijk zijn; daar is elke ondernemer bij gebaat. Deze weg, die we afgelopen jaar hebben ingezet, willen we voor 2024 vooral gewoon voortzetten. We blijven breed naar de binnenstad kijken middels een gebiedsprofiel. Daarin hebben een aantal locaties in het centrum de hoogste prioriteit om verder te ontwikkelen. Want het kan altijd beter.”

Nibo Stone en Stufkens
Nibo Stone en Stufkens Hoorcentrum zijn twee ondernemers die zich binnen de gemeente Roermond gevestigd hebben (zie kadertekst). Het hoorcentrum kiest bewust voor het centrum. De natuursteen- en keramiekspecialist vestigt zich in een bedrijfspand in Swalmen. In hoeverre is hij daar als wethouder bij betrokken geweest? “Met Stufkens heb ik zeker om tafel gezeten, maar het was vooral een taak voor Roy Niens als bedrijvencontactfunctionaris, omdat een wethouder zich niet bemoeit met elke individuele casus. Al word ik wel periodiek geïnformeerd.” Nibo Stone meldde zich na een grootschalige brand op een Venloos bedrijventerrein afgelopen zomer. “De mede-eigenaar, Maurice van Nieuwenborg, had natuurlijk met hele trieste omstandigheden te maken. Vervolgens verliep de vestigingsprocedure binnen onze gemeente niet helemaal naar wens, dan is het mijn taak om in positieve zin bij te sturen. Niet buiten de regels, maar zowel de stad als ondernemers moeten wel verder kunnen.”


Nibo Stone: ‘De politici in Roermond begrepen de ernst van onze situatie’

Maurice van Nieuwenborg, mede-eigenaar Nibo Stone.

Zes mei 2023 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nibo Stone. Een grootschalige brand op een industrieterrein in Venlo verwoestte onder andere de showroom en de productiehal. Na een intensieve zoektocht vond het familiebedrijf een nieuw pand op bedrijventerrein Reubenberg te Swalmen.

“Ik moet eerlijk bekennen dat alle hulp die we vanaf de eerste dag gekregen hebben echt hartverwarmend was,” zo trapt directeur Maurice van Nieuwenborg af. “Zowel het meedenken vanuit de gemeente Venlo, de coöperatieve houding van onze collega’s, als de ondernemersgeest in Roermond. Natuurlijk moet je zelf als ondernemer creatief zijn, maar alle hulp was meer dan welkom.” Een goede locatie is volgens Van Nieuwenborg altijd wel te vinden, maar het grootschalige productieproces van Nibo Stone vraagt om een stevige stroomcapaciteit. “De meeste panden beschikken over een standaardaansluiting. Wil je meer, dan is er al snel een wachttijd tot anderhalf jaar. Zo lang konden wij niet wachten. Bij dit pand in Swalmen was wel de juiste capaciteit aanwezig.”

De grootste uitdaging was de vestigingsprocedure. Hierbij speelde wethouder Dirk Franssen een belangrijke rol. “Ambtelijke molens kunnen traag lopen. Bovendien was het vakantietijd dus veel mensen waren niet aanwezig. De vergunning moest 25 augustus rond zijn. Het kwam echt op de laatste dag aan. Ik hoef je niet uit te leggen dat dit voor de nodige stress en spanning bij ons team zorgde.”

Van Nieuwenborg nam zelf contact op met Jos van Rey. De politicus – en voormalig ondernemer – begreep de ernst van de situatie en bracht hem in contact met Dirk Franssen. “Dankzij de inzet van de wethouder kwam alles op het laatste moment goed. Op het laatste moment. De tranen van vreugde waren begrijpelijk. We hadden genoeg tegenslag gehad en wilden verder. Dankzij de ondernemersgerichte aanpak bij de gemeente Roermond is dat gelukt. Want als ze de reguliere procedure hadden gevolgd, dan was dit plan niet van de grond gekomen. Maar bij de gemeente denken ze als ondernemers. Dat was essentieel om dit in goede banen te leiden.”

www.nibostone.nl


Stufkens: ‘In Roermond heerst een echt ondernemersklimaat’

Roel Vrijmoed, eigenaar Stufkens Hoorcentrum Roermond.

Stufkens Hoorcentrum verhuist vanaf de locatie bij het medisch centrum naar een pand in hartje Roermond: de Hamstraat. “Het is een echte zichtlocatie”, zo laat eigenaar Roel Vrijmoed weten. De keuze voor centrum Roermond was voor hem een bewuste. “Ik heb afgelopen jaar de nodige rondjes gelopen door het winkelcentrum. Dit pand op de Hamstraat was vrij. Behalve de zichtbaarheid was voor ons de optie om voor de deur te parkeren ook van groot belang.”

Vrijmoed maakte zijn belangstelling kenbaar bij zowel de gemeente als bij Streetwise. Bij beide partijen voelde hij direct de open houding en de bereidheid om mee te denken. Hij prijst met name de rol van bedrijvencontactfunctionaris Roy Niens en zijn collega’s. “Noem hem gerust het oliemannetje dat ons met diverse partijen in contact bracht. Partijen die voor een ondernemer van belang zijn. Vooral de gemeente is voor een ondernemer van belang. Zijn wij starters? Ja en nee. Natuurlijk bestaat ons familiebedrijf al 70 jaar, maar aan de andere kant is dit voor ons een compleet nieuwe locatie. Dan is het essentieel dat iemand je terzijde staat. We openen in maart in feite een compleet nieuwe winkel met een moderne look en feel, waarin wij nieuwe producten laten zien. Stufkens is gericht op service en een gedegen advies. Dat is ook voor het winkelcentrum van Roermond een meerwaarde.”

Tijdens de gesprekken die Vrijmoed voerde met zowel de gemeente als met Streetwise proefde hij een echt ondernemers-klimaat. “Ze luisteren naar je verhaal en wat het doel is van de mens achter de ondernemer. Roermond is namelijk een stad vol ambities, waarbij de focus voor binnenstad bijzonder sterk gericht is op leefbaarheid. Dat spreekt ons aan.”

www.stufkenshoorcentrum.nl


www.roermond.nl

DELEN
Vorig artikelSupport your locals
Volgend artikelWeert in 1906