Gemeente Weert gaat samenwerken met de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Afgelopen maanden is verkennend gesproken over de mogelijkheden voor Weert en de MRE om intensiever samen op te trekken. Doel is om de ambities van Weert, met name op het vlak van woningbouw, arbeidsmarkt/economie, mobiliteit én de schaalsprong die de regio Eindhoven doormaakt, beter met elkaar te verbinden en kansen te verzilveren.

Weert en de Metropoolregio Eindhoven gaan een samenwerkingsovereenkomst opstellen om deze samenwerking ‘formeel’ te maken. Het algemeen bestuur van de Metropoolregio heeft hiervoor op 3 juli een besluit genomen. Martijn van den Heuvel, wethouder economie: “Weert ligt met de trein een dik kwartier van het centrum van Eindhoven vandaan. Onze ligging maakt het logisch dat we steviger gaan samenwerken. Ons dagelijks systeem van wonen en werken zijn namelijk al nauw met elkaar verweven. Door intensiever samen te werken kunnen we onze plannen beter laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners én onze ondernemers.”

Samenwerken met regio’s buiten de Metropoolregio
Naast Weert gaat de Metropoolregio Eindhoven ook samenwerken met de gemeente Meierijstad (Veghel en omgeving) en wordt bekeken of de gemeente Venlo meegenomen kan worden. Ook verkent de MRE verdere samenwerking met de grensregio’s Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen en onderzoekt ze welke andere bovenregionale samenwerkingen potentie hebben. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter MRE: “De ruimtelijke opgaven in onze regio zijn groot en hebben een uitstraling tot buiten de regio. Het ligt dus voor de hand om samenwerking met aangrenzende gemeenten en regio’s te verkennen.”

Centrumfunctie van Weert en de schaalsprong Metropoolregio Eindhoven
Weert heeft een centrumfunctie voor de regio en van oudsher allerlei verbindingen met Noord-Brabant, met name met de gemeente Cranendonck. De onderlinge invloeden zijn groot en Weert heeft een verbindende rol als ‘poort van Limburg’. Het economisch succes van Brainport Eindhoven leidt tot grote ruimtelijke en sociale opgaven die ook in Weert en Midden-Limburg voelbaar zijn, zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, vitaal landelijk gebied en voorzieningen. In de Metropoolregio Eindhoven werken 21 regiogemeenten (in Noord-Brabant) samen aan deze opgaven. Met het genomen besluit wordt steviger ingezet op bovenregionale samenwerking over de provinciegrens heen.