In de Keyportregio stijgt de vraag naar gekwalificeerd personeel exponentieel in diverse sectoren, zoals de maakindustrie, logistiek, agribusiness en zorg. “Het is cruciaal dat onderwijs en ondernemers in de regio elkaar beter weten te vinden”, benadrukt Ton Hagelstein van Keyport. Door nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen studenten beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt en bedrijven profiteren van direct inzetbare werknemers. Dit zorgt voor hogere arbeidsparticipatie en verhoogde efficiëntie en productiviteit voor ondernemers.

Hackathons
Onlangs werden verschillende hackathons voor jongeren georganiseerd door Keyport Business Developers Maartje Kessels en Dyantha Muller. “In een hackathon begeleiden we scholieren en studenten door een creatief proces om innovatieve oplossingen te bedenken vanuit hun perspectief”, zegt Maartje Kessels. Deze hackathons zijn divers in samenwerking zoals met de gemeente Roerdalen, Zuyd Hogeschool, Gilde opleidingen en diverse bedrijven en richten zich op actuele vraagstukken binnen de regio.

Hackathon bij Geelen Counterflow
Op 23 april vond een hackathon plaats bij Geelen Counterflow in Haelen, waar derdejaars HR-studenten van Zuyd Hogeschool werkten aan HR-vraagstukken zoals vitaliteit en strategische personeelsplanning. Na verschillende fasen van introductie en brainstormsessies presenteerden studenten hun ideeën aan een jury.

Deze ervaring toont de kracht van het koppelen van onderwijs aan bedrijven. Het versterkt de band tussen theorie en praktijk en opent nieuwe mogelijkheden”, aldus student Anne Schlechtriem van Zuyd HR. Medestudent Sanne Breuer voegt toe: “Samenwerken aan oplossingen voor bedrijven laat je zien hoe je theorie in praktijk kunt toepassen.

De samenwerking tussen Keyport, gemeenten, organisaties en Zuyd Hogeschool is een succesformule gebleken”, zegt docent en onderzoeker Erik Canisius. Estelle Janssen van Proteion Schoon, die zelf ook als student bij de hackathon betrokken was, merkt op: “Het was een heel geslaagde hackathon! Het is goed dat leerlingen nu ook echt mee mogen denken in de praktijk.

Hackathon in Gemeente Roerdalen
Op 9 en 10 april vond een hackathon plaats in Roerdalen met als centraal thema: “Hoe kunnen wij Roerdalen aantrekkelijk maken voor de jeugd?” Studenten tussen 14 en 22 jaar oud van Gilde opleidingen, het ROER College, Zuyd Hogeschool en Breda University of Applied Sciences gingen op ontdekkingstocht door gemeente Roerdalen, bezochten locaties als Huttopia De Meinweg en Boshotel Vlodrop, en volgden een workshop ‘Creatief denken’. Dit resulteerde in vier ambitieuze ideeën die door een jury werden beoordeeld. Wethouder Robert Martens was enthousiast over de hackathon: “Deze hackathon was een bijzondere manier om de drie O’s te verbinden. De originele oplossingen voor onze HR-uitdagingen waren verrassend. Hopelijk krijgen we nog eens zo’n kans.” Michiel Boers van gemeente Roerdalen voegt toe: “We wilden jongeren binden aan Roerdalen, hen kennis laten maken met onze werkgevers en ze laten meedenken over hoe we Roerdalen aantrekkelijker kunnen maken. Dit is zeker gelukt.”

Deelnemers Anne Rutten en Lobke Pollen vonden de ervaring zeer geslaagd: “Wij hebben ons creatief denken op een leuke manier kunnen inzetten. Samenwerking en inspiratie stonden centraal. We kijken terug op leerzame en leuke dagen.” Tamara Franssen, docent van Gilde opleidingen, onderstreept het belang van praktijkgericht werken: “Ik vind het zeer waardevol dat we samen kijken hoe we studenten in onze regio een goede toekomst kunnen bieden. Door praktijkgericht te werken krijgen studenten een goed beeld van wat er leeft en speelt in de regio en welke beroepen er allemaal zijn.”

Klik hier om het verslag van de Keyport Hackathons te bekijken.


Keyportprojecten
Keyport zet zich in met diverse projecten zoals “Beleef je loopbaan”, “Regio in je rugzak” en “Meet the youngsters” om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Ook organiseert Keyport evenementen en workshops om samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.


Over Keyport
Keyport is een platform dat regionale samenwerking en innovatie stimuleert om de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Keyport regio te bevorderen. Door de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs ontstaat er een sterke en duurzame regionale economie. Keyport fungeert als aanjager en smeerolie, wat resulteert in een win-win-win situatie voor iedereen.

Weten wat Keyport voor jou kan betekenen?
Bezoek keyport.nl