Harry Lempens, directievoorzitter Rabobank Roermond-Echt

Gedreven door de missie om Moeder Aarde in 2050 schoon door te geven aan de volgende generaties helpt de Rabobank Limburgse bedrijven om duurzaam te groeien. “Met kennis, waardevolle netwerken en financiële oplossingen op maat ondersteunen we ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Goed voor de economie én voor de wereld”, zegt directievoorzitter Harry Lempens namens de Rabobanken in Limburg.

Duurzaam ondernemen is al lang geen vrijblijvendheid meer. Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan, wordt van ondernemers verwacht dat ze hun business model afstemmen op de uitdagingen van morgen. Ook de consument stelt steeds hogere eisen aan duurzaamheid. Zakelijke keuzes mogen de aarde niet langer belasten. Ze moeten bijdragen aan het ultieme doel dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs: een schone wereld zonder verspilling. “Een wereld waarin we grondstoffen hergebruiken, duurzame energie opwekken en klimaatneutraal ons voedsel produceren”, zo vat Harry Lempens die collectieve opdracht samen.

Duurzaam vooruit
Ook in onze provincie maken steeds meer ondernemers serieus werk van deze missie. Bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen, restproducten een tweede leven te geven of samen schone energie op te wekken. Om deze ontwikkeling te versnellen, hebben de Limburgse Rabobanken duurzaam ondernemen tot een speerpunt van hun beleid gemaakt. Een team van toegewijde specialisten ondersteunt Limburgse bedrijven bij hun ambities en inspanningen rond drie pijlers: circulair ondernemen, energietransitie en verduurzaming van de landbouw.

Harry Lempens: “Duurzame ondernemers in Limburg helpen we vooruit. Waar nodig en mogelijk met leningen, kredieten of via externe subsidies, maar meer dan ooit met onze kennis en ons relevante netwerk. Door duurzame ondernemers die elkaar nog niet kennen met elkaar te verbinden en deuren te openen die voor ondernemers anders gesloten blijven, ontstaat er een nieuwe dynamiek en een scherpere focus. Dat leidt tot veel toegevoegde waarde, met name rond het hergebruik van grondstoffen, het opwekken van schone energie en de verduurzaming van de agrarische sector”, aldus de directievoorzitter van Rabobank Roermond-Echt.

Kansen voor iedereen
Rond deze drie thema’s gaan de specialisten van het team Duurzaam Ondernemen met Limburgse ondernemers in gesprek. “Samen zetten we de ambities op een rij en verkennen we de kansen om de onderneming te verduurzamen”, vertelt Business Innovatie Manager Remon Plummen, specialist circulaire economie bij de Rabobank.

In elke sector liggen de kansen om te verduurzamen voor het grijpen, stelt hij. “Dat begint met kritisch nadenken aan de voorkant. Maak je al gebruik van duurzame energiebronnen? Wat heb je nodig en wat koop je allemaal in? Welke eisen stel je aan leveranciers op het gebied van duurzaamheid? Heb je al nagedacht of het product dat je gaat maken demon-tabel en recyclebaar is? Hoe ga je het verpakken en transporteren? Hoe houd je je restproducten zo lang mogelijk in de keten?

Al dit soort vragen komen in een gesprek aan de orde. Samen denken we na over de vraag hoe we de onderneming toekomstbestendig kunnen maken. Het is een feit: duurzame ondernemingen zijn robuuster en maken meer kans om te overleven. Er is geen weg meer terug. De maatschappelijke druk om duurzaam te ondernemen, wordt groter en groter.”

Schooldakrevolutie
Het goede nieuws is dat Limburg niet bij nul hoeft te beginnen. Momenteel worden er bijvoorbeeld in de hele provincie al windmolenparken en solarparken opgezet. “Vaak mooie burgerinitiatieven die wij graag ondersteunen met financiering maar zeker ook met kennis.” Daarnaast worden er links en rechts ook andere fraaie initiatieven in gang gezet. Bijvoorbeeld het bedrijf PaperWise in Weert dat landbouwafval een tweede leven geeft als papier en karton. En wat te denken van een ‘varkenstoilet’ dat dierlijke mest al in de stal scheidt en zo een mooie bijdrage levert aan de verduurzaming van de landbouw. Als food- en agribank, die partijen bij elkaar brengt en voedselketens wil sluiten, omarmt de Rabobank dergelijke projecten van harte.

Harry Lempens noemt nog een voorbeeld: “Met een grote onderwijsinstelling in Midden-Limburg willen we een ‘schooldakrevolutie’ ontketenen door de platte daken van schoolgebouwen met zonnepanelen te bekleden. Duurzaam ondernemen zit in de genen van onze coöperatie. Naast een goede bank willen we van betekenis zijn voor onze omgeving. Met het Klimaatakkoord van Parijs als stip aan de horizon tonen we nu meer dan ooit ons duurzame gezicht. Ondernemers sterker maken en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld: iets mooiers is er niet.”