Creativiteitsgericht leiderschap en een vruchtbaar bedrijfsklimaat leiden tot ideeën voor verbetering en vernieuwing. Het zijn deze ideeën die nodig zijn om kosten te drukken, de kwaliteit te verbeteren en nieuwe producten en diensten te introduceren. Noodzakelijk om juist in deze tijd als mkb-bedrijf aan te werken. Daar wil Fred de Boer van TerZake VOF als business developer & executive coach graag bij helpen. Zet je mind maar vast open.

“Juist in een tijd van crisis wisten slimme ondernemers in oorlogstijd de vooruitgang in te zetten. Zij waren de eersten die na de crisis weer back en beter in business kwamen. En dat is nu niet anders. Wie nu openstaat voor frisse ideeën en met zijn medewerkers op zoek blijft, zal de gelukstreff er beslist vinden. Het is als het zoeken naar een speld in een hooiberg en eruit rollen met een boerenmeid. Of: de wetenschapper die het idee patenteerde van de magnetron, nadat de straling van de apparatuur het snoep in zijn zak had gesmolten.

Stel jezelf en je medewerkers de vraag: wat heb ik geleerd vandaag en wat ga ik morgen beter doen? Zeg: ik kan het me niet veroorloven om niet open te staan. Het maakt je blij zonder je on-going business uit het oog te verliezen. Plak samen met je mensen overal post-its en versier ieders geest.

Essentie van innoveren
Innovatie is volgens mij het proces waarbij een ondernemer ideeën genereert die een nieuwe waarde scheppen voor het bedrijf, de klant en/of de stakeholders. Het gaat dus om nieuwe producten, nieuwe concepten, maar zeker ook om de stroom aan kleine verbeteringen in het eigen proces. Eigenlijk gaat het om het gedrag dat tot ideeën leidt. En dat gedrag stimuleert creativiteit en brengt ideeën met toekomst voor en met elkaar.

Kansgericht denken
Begin met kleine stapjes. Geef iedereen bijvoorbeeld een boekje met eerste voorbeelden en vraag mensen daarin hun ideeën op te schrijven. Hoe klein of vreemd ook. Begin elk werkoverleg twintig minuten met dat boekje op tafel en noem dat ideeëntijd. Als je succesvolle vernieuwers vraagt hoe zij aan hun idee kwamen, begon dat veelal klein en onverwacht. Met ondernemerschap kwam de rest.

Denk ook aan buiten
Werknemers eigenaar maken van de gekte, maakt de werkdag vrolijk. Daar de leiding in nemen maakt hen betrokken en creatief. Je klant vraagt niet om innovatie. En toch komen de meeste ideeën uit die omgeving. Outside-in en platformen scheppen meteen kansen in de markt. Lays leverde het bewijs in heel de wereld door klanten de nieuwe smaken te laten ontwerpen. Dat is ook waarom je partner slim vraagt: ‘Wat wil je vanavond eten?’

1001 business ideeën
Het begint bij het openzetten van je mind. Om die inspiratie op gang te brengen, wil Fred zoveel meer vertellen en verzamelde ideeën delen. Want dat ene idee voor jouw bedrijf zal daar maar net tussen zitten. Daarom organiseert TerZake VOF in samenwerking met het Zakenblad binnenkort een wopinar (online workshop). En juist op een moment dat je dat in deze vervelende tijd goed kunt gebruiken. Kansgericht denken: vraag naar het digitale boekje en/of doe mee aan het wopinar via TerZake.”