Wethouder Frans Kuppens

Wethouder Frans Kuppens (Economische Zaken) neemt voor het Zakenblad de tijd om de economische kansen van de gemeente Cranendonck te bespreken. Welke invloed heeft het azc, wat is de stand van zaken omtrent het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck en wat is er gedaan om de leegstand in het centrum van Budel aan te pakken?

Met de komst van een asielzoekerscentrum in Budel en het niet doorgaan van het Hof van Cranendonck was 2014 een behoorlijk bewogen jaar. Vorig jaar leek daarentegen een rustig jaar.
“Het ligt eraan wat je bijzonder en rustig vindt. Er is wel degelijk heel veel gebeurd vorig jaar. Als je met bijzonder bedoelt dat de kranten volgestaan hebben van bepaalde onderwerpen dan valt het mee. Maar achter de schermen wordt natuurlijk hard gewerkt.”

Waar kijkt u als wethouder met onder meer Economie en Financiën in uw portefeuille met de meeste trots op terug?
“Waar ik trots op ben, is het azc. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Maar gelukkig is het zo dat er positief wordt meegedacht. Ik ben trots op de organisatie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en de inwoners, die eerlijk vertellen wat ze ervan vinden. Het COA heeft ook aangegeven het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de omgeving te betrekken bij het azc. Het azc heeft veel werkgelegenheid opgeleverd.”

U heeft het over werkgelegenheid en het mkb in de omgeving. Mag je een azc ook zien als een economische impuls voor de gemeente Cranendonck?
“In eerste instantie gaat het om humanitaire hulp. Dat is de eerste insteek. Dat is vooralsnog voor de duur van twee jaar. Nu moet een keuze gemaakt worden over een eventuele verlening daarvan. Ook bekijken we hoe we hetgeen wat het COA zoekt, namelijk mensen veiligheid en onderdak bieden, kunnen koppelen aan de economische ontwikkelingen van Cranendonck.”

Op welke manier wordt dat gedaan?
“Door onder andere mensen uit de gemeente te werk te stellen. Maar ook vrijwilligerswerk. Neem mensen die in de VUT (Vervroegde uittreding, red.) zitten, of mensen die tijdelijk geen werk hebben en vrijwilligerswerk willen doen. Maar ook op het gebied van toeleveringsbedrijven in Cranendonck. Denk aan een aannemersbedrijf, slagerij, bakkerij of een loodgieter.”

Het COA heeft ook raamcontracten. Dan is het toch niet altijd mogelijk om lokale bedrijven in te schakelen?
“Het COA heeft raamcontracten, bijvoorbeeld met een uitzendbureau. Maar zo’n uitzendbureau krijgt vervolgens wel de opdracht mensen werven in Cranendonck. Mensen die in de bewaking op het azc werkzaam zijn, komen uit de regio. Ondertussen zit ook cultuurinstelling RICK op het azc. Die komt uit Weert, maar Cranendonck participeert daarin. Dus dat een positieve ontwikkeling.”

In Weert heeft de gemeente de voormalige Van Horne kazerne gekocht. De kazerne wordt doorverkocht aan de Stichting Horne Quartier, die op het terrein onder meer opleidingen, sportactiviteiten, zorg en een kenniscentrum gaat onderbrengen. Wat wil de gemeente Cranendonck met de voormalige Nassau-Dietzkazerne in de toekomst?
“De vraag van het COA is om voor een langere periode een azc te behouden op het terrein. Die discussie wordt gevoerd. We kijken ook naar totale gebiedsontwikkeling. Want de voormalige Nassau-Dietzkazerne moet nog economisch ontwikkeld worden. Het terrein is vele malen groter dan het COA nodig heeft. Als college hebben we gezegd: we willen de humanitaire taak koppelen aan een economische taak. Concreet is daar nog niets over te melden. Er hebben zich gelukkig wel al een aantal initiatiefnemers gemeld.”

Het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) is een ander groot project. Wat is daarvan de stand van zaken?
“Het DIC komt nu in zijn eindfase. Alle onderzoeken zijn afgerond. Onlangs is er een grote delegatie vanuit de provincie Noord-Brabant hier geweest. Onder hen drie gedeputeerden, Johan van den Hout, Erik van Merrienboer en Anne-Marie Spierings. Zij hebben het plan uit de doeken gedaan. Het is een economische ontwikkeling die heel belangrijk is voor de hele regio, voor heel Brabant zelfs. Het wordt een enorm industrieterrein. Er komt ook zonne-energie en de invulling van de taakstelling van duurzame industrie wordt gehaald.”

De gemeente Cranendonck is opnieuw aangesloten bij Keyport 2020. Dat is een samenwerking tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert, de Brabantse gemeente Cranendonck, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Heeft dat al wat opgeleverd?
“We zijn vorig jaar opnieuw aangesloten bij Keyport 2020. Als ik ik zie wat wij in een jaar tijd al voor stappen hebben gemaakt binnen Keyport 20202, zoals ondernemers die elkaar ontmoeten en opleidingstrajecten dan is dat zeker zinvol geweest. Ik verwacht ook dat dat zich positief gaat doorzetten. Op ambtelijk en bestuurlijk gebied, als we bijvoorbeeld aan tafel zitten met Weert en Nederweert, dan is dat contact al stukken beter. Het praat toch makkelijker als je met elkaar in hetzelfde samenwerkingsverband zit.”

Waar ook minder van over in de kranten staat, is het centrum van Budel. Meestal is dat een goed teken. Gaat het de goede kant op met het centrum van Budel?
“In het centrum van Budel zijn we heel nadrukkelijk bezig geweest. Je zag het centrum door het wegvallen van winkels achteruitgaan. We zitten in Budel nog met de problematiek dat de pas verbouwde Jumbo nog groter moet worden. Echter, we hebben gezegd dat we niet een postzegel gaan aanpakken, maar gelijk het hele centrum. Het gaat om de totale beeldkwaliteit. Binnen nu en twee maanden komen we daarover met een brede presentatie naar buiten komen.”

Wat is er tot nu toe concreet gedaan om het centrum van Budel te verbeteren?
“Er is een detailhandelvisie vastgesteld, waardoor er geen detailhandel meer op het industrieterrein wordt toegestaan. Bedrijven die daar zaten hebben we nu naar het centrum gehaald. We hebben ook, samen met ondernemers, het centrummanagement opgericht. Dat draait heel goed. Denk aan een gezamenlijke aanpak van evenementen en de eenduidige uitstraling met bloembakken, kerstverlichting en muziek tijdens de feestdagen. Nu komt het aan op het optische verbeteringen.”

Dus de leegstand loopt concreet terug?
“Leegstaande panden zijn weer gevuld. Sinds het centrummanagement is opgestart is er ook een werkgroep in het leven geroepen van vooral makelaars. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een duidelijk overzicht is van leegstand en hebben gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe bedrijven aan te trekken. Daardoor is de leegstand behoorlijk gedaald. In de aanloopstraten is wel nog relatief veel leegstand. Daar zijn we nu mee bezig. Het idee is om te werken aan een compact centrum. De aanloopstraten bieden dan ruimte aan kantoren of woningen.”

Wat wilt u verder nog benoemen?
“Vorig jaar hebben we samen met ondernemers en bedrijven een eerste stagemarkt georganiseerd. Dat gaan we dit jaar herhalen. We koppelen rechtstreeks leerlingen aan bedrijven in Cranendonck. Vanuit Weert, Valkenswaard, Eindhoven en België kwamen leerlingen naar de stagemarkt. Het succes was groter dan verwacht.”

© Zakenblad Weerterland & Cranendonck / Wesley Hegge