Afgelopen vrijdag hebben alle vastgoedeigenaren in de binnenstad post ontvangen om hun stem uit te brengen voor het invoeren van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de vastgoedeigenaren in de binnenstad van Weert. Stemmen kan door het stembiljet op te sturen of af te geven bij de gemeente Weert, voor maandag 18 januari 15.00 uur. Of men kan op dinsdag 19 januari om 19.30 uur een stem uitbrengen bij de start van de finale bijeenkomst op het stadhuis. Onder toezicht van een notaris wordt tussen 20.00 en 20.30 uur de uitslag van de stemming bekend gemaakt.

Wethouder van Eersel: “Naast een jaarlijkse investering van de gemeente Weert in het Centrummanagement van circa 165.000 euro, gaan wij met 8 gemeentelijke panden ook bijdragen aan de BIZ Vastgoed. De BIZ maakt een structurele, financiële boost van de binnenstad mogelijk. Het voordeel is dat iedereen mee betaalt. Wij zullen dan ook een positieve stem uitbrengen t.a.v. de BIZ. Maar of je nu voor- of tegenstander bent, stemmen is belangrijk. Om de meting rechtsgeldig te laten zijn, moet de respons namelijk minimaal 50% zijn (voor- en tegenstanders samen).”

Vereniging Vastgoedeigenaren gelooft in de BIZ
De initiatiefnemers van de BIZ, de Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Weert (VVCW), zijn ervan overtuigd dat gezamenlijk investeren een absolute must is, om de binnenstad van Weert economisch sterk te houden. Niets doen is geen optie, stilstand is immers achteruitgang. Daarom wil de VVCW zich inzetten voor intensivering van de onderlinge samenwerking en het initiëren en professionaliseren van projecten die de economische aantrekkingskracht van de binnenstad versterken, waarbij de BIZ als middel wordt ingezet.

Vastgoedeigenaren beslissen zelf over de BIZ-bestedingen
Alleen wanneer uit de stemming blijkt dat een ruime meerderheid van de eigenaren vóór de BIZ is, wordt deze voor de komende 5 jaar ingevoerd. Dit betekent dat er circa 85.000 euro per jaar extra beschikbaar komt om te investeren in de binnenstad. Een bedrag waarmee Weert het verschil kan maken. Het bedrag dat per pandeigenaar gevraagd wordt, bedraagt 0,08% van de WOZ-waarde. Er is een ondergrens van € 150,- en een bovengrens van € 350,- per jaar. De vastgoedeigenaren beslissen zelf aan welke projecten het geld besteed wordt. Daarnaast is vastgelegd dat er geen gemeentelijke taken worden overgeheveld naar de BIZ.

Persbericht van de gemeente Weert