Wethouder Thomas van Gemert gaf vrijdagmiddag het officiële startsein voor de langverwachte consolidatie van Openluchttheater De Lichtenberg in Werert Dit historische moment markeert een nieuwe fase in het behoud en de revitalisering van een van Weerts meest belangrijke wederopbouw monumenten.

De Provincie Limburg heeft een subsidie van €380.000 toegekend voor de restauratie en consolidatie van dit complex. Deze financiële injectie onderstreept het belang van De Lichtenberg niet alleen voor de gemeente Weert, maar ook op nationaal niveau, erkennend de unieke bijdrage die de Lichtenberg levert aan het naoorlogse culturele en architectonische erfgoed van Limburg.

Rijksmonument De Lichtenberg, een meesterwerk van architect Pierre Weegels uit 1959, staat bekend om zijn opmerkelijke architectuur. De Lichtenberg ontstaat als een project van de naoorlogse wederopbouw. Opvallend is de combinatie tussen de abstractie van het beton en de traditioneel gestapelde muren van natuurstenen blokken, die veel voorkomen in het zuid- Limburgse land. Er ontstaat zo een overbrugging in de architectuur, die door de oorlog uit elkaar gespleten is. Het verbindt de abstractie van de beton met de aarde, een techniek waar ook de bekende architect Le Corbusier in uitblonk.

Oorspronkelijk ontwikkeld als een recreatiecentrum voor leerlingen van het Bisschoppelijk College, omvat het complex tennisbanen, een (voormalig) zwembad, een kapel en natuurlijk het openluchttheater zelf. De kunstmatige wallen en ommuring van het terrein accentueren het private karakter van het gebied, een stille getuige van de rijke historie die het in zich draagt.

Na de restauratie zal park De Lichtenberg, dankzij de inspanningen van Stichting HQ, teruggegeven worden aan de gemeenschap van Weert. Het is de visie dat dit complex door een nieuwe stichting een bruisend hart van sociaal-culturele activiteiten wordt, een plaats waar geschiedenis en toekomst samenkomen in een levendige uitwisseling van kunst, cultuur en sport.