MakeTech Dag Technasium bij Van Hoorn Carbide
MakeTech Dag Technasium bij Van Hoorn Carbide

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd technisch personeel is al langer een punt van zorg en aandacht van het MakeTech Platform, de belangenvereniging van maakbedrijven in de regio Midden-Limburg. Dit was het thema van twee bijeenkomsten eerder dit jaar. Hierin kwam het beeld naar voren dat deze zorg nog steeds terecht is. Met voor Midden-Limburg op middellange en lange termijn variërend per discipline tekorten die op kunnen lopen tot enkele duizenden vacatures per jaar.

Proeven aan techniek
De cijfers laten zien dat de tekorten de komende paar jaren gemiddeld genomen nog niet zo urgent zijn. Het afschaffen van diverse vervroegde uittredingsregelingen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd missen hun effect niet. “Maar in zekere zin is dit uitstel van executie, want vanaf 2018 zullen de tekorten echt merkbaar worden,” schetst John Huizing, projectleider van het Make Tech Platform.
Ondernemingen en onderwijs zullen zich in moeten spannen om hier iets aan te doen en inmiddels gebeurt er ook het één en ander in de regio Midden-Limburg: er is het Techniekpact, er is een 6-jarige techniekopleiding voor het (V)MBO en het Technasium. Het MakeTech Platform richt zich daarnaast op samenwerking met basisscholen, Technasium en BBL-trajecten.

Eerste MakeTech Dag Technasium
In Weert kunnen leerlingen van HAVO en VWO de Technasium-richting kiezen. Onderdeel hiervan vormt het vak ‘Onderzoeken en ontwerpen’. Dit kan het beste omschreven worden als ‘Applied Sciences’ en is een voorbereiding op een technische opleiding op HBO- en TU-niveau. “Reeds langere tijd verstrekken MakeTech bedrijven opdrachten aan het Technasium. Zowel voor leerlingen als bedrijven is dat een bijzondere ervaring”, aldus Huizing. Dit jaar werd de samenwerking uitgebreid met een toer langs vier 4 lid-bedrijven door ruim 70 leerlingen uit de tweede klas. Op 20 april openden Rijvers, Van Hoorn Hardmetaal, VDL en WBM hun deuren. Ieder bedrijf gaf uitleg over het product, het productieproces en welke functies er zoal in een bedrijf nodig zijn. Ook werd stilgestaan bij bedrijfseconomische aspecten, marketing en innovatie. Ook daarin kunnen leerlingen bij maakbedrijven carrière maken.
Daarnaast werd er op ieder bedrijf een rondleiding gegeven, waardoor leerlingen het proces van nabij konden aanschouwen en ook konden zien welke geavanceerde bewerkingen er plaatsvinden. Huizing: “Op die manier proberen we leerlingen van het Technasium te boeien voor de veelzijdigheid van techniek en maakindustrie.”

'Safety House' sekisui Roermond
‘Safety House’ Sekisui in Roermond

Make Tech bedrijven leren van elkaar

Leren van elkaar is één van belangrijkste doelstellingen van het MakeTech Platform. In dat kader is weer een aantal regionale bijeenkomsten gehouden voor en door maakbedrijven.
Regelmatig in het nieuws de laatste tijd is Scrum. Wat is het en wat kan het voor een technisch cq. maakbedrijf betekenen? Deze vraag was het thema van de ledenbijeenkomst van het Make Tech Platform bij Uniteq op bedrijventerrein De Kempen. Scrum is een onderdeel van de Agile-filosofie: kleine, zelfsturende teams werken kort-cyclisch aan deelopleveringen die worden afgestemd met de opdrachtgever of eindgebruiker. De Agile-aanpak is erop gericht om bedrijven snel en flexibel te kunnen laten reageren op veranderingen in de markt en optimaal te kunnen laten inspelen op (veranderende) klantwensen. Een productieproces met een zekere mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid kan veel baat hebben bij een Agile-benadering.

Scrum bestaat ruim tien jaar en wordt met name toegepast bij multidisciplinaire bedrijven met software-intensieve producten. De laatste jaren is er echter een trend om Scrum ook toe te passen buiten de software-ontwikkeling. Erik Philippus van ImprovemenT uit Nederweert gaf een presentatie over Scrum en de Agile-manier van werken. Hij deed dit samen met Erik Elizen, directeur van Metatronics uit Eindhoven, waar Scrum is ingevoerd.
De locatie was Uniteq, een global player op het gebied van hydrauliek en hydraulische aandrijvingen. Onder leiding van de gebroeders Vos is het bedrijf doorgegroeid tot een gerenommeerde toeleverancier aan verschillende industrieën, zoals ontwikkelaars van flight simulators.

Veiligheid in een industriële omgeving
Fabricageomgevingen zijn van nature niet de meest veilige omgevingen om in te werken. De eisen aan veiligheid zijn in de loop der tijd verhoogd. De tijd dat het in bepaalde industrieën min-of-meer geaccepteerd was dat werknemers een aantal littekens opliepen of een vinger misten is voorbij. Het is ook de wens van bedrijven om de veiligheid op een hoog niveau te hebben. Dit kan onder meer worden bereikt door procesaanpassingen, maar ook het vergroten van kennis en bewustzijn over veiligheid bij medewerkers.
Om dit op een gestructureerde wijze aan te pakken heeft Sekisui in Roermond een ‘Safety House’ gerealiseerd, onder meer voor bewustwording, training en instructie. Op deze locatie zijn o.a. een aantal bewust ‘onveilige’ situaties gecreëerd, samen met VDL Konings, beide MakeTech-leden.
Demo machines simuleren hoe ogenschijnlijk niet al te hard draaiende delen bij een beetje onoplettendheid ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook werden met minieme hoeveelheden stof of poeder stofexplosies gesimuleerd. Ontnuchterend en leerzaam voor ondernemers in een technisch productiebedrijf.

MakeTech barometer eerste kwartaal 2015

Positieve verwachtingen, stabiel tot licht dalende omzetten voor maakbedrijven in het Keyport gebied

Liet het vierde kwartaal van 2014 nog een forse stijging van de omzet zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, de omzet over het eerste kwartaal van 2015 was stabiel tot licht dalend. Hetzelfde geldt gemiddeld genomen voor het aantal medewerkers. Wel geeft de meerderheid van het aantal bedrijven aan, dat men meer tot evenveel gaat investeren dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Meer dan een derde van de bedrijven heeft uitbreidingsplannen. Een meerderheid van de bedrijven is positiever over de toekomst dan een jaar geleden. Dit aantal is ook nog licht gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.


MakeTech barometer eerste kwartaal 2015 - Omzet
Omzet


MakeTech barometer eerste kwartaal 2015 - Ontwikkelingen en Verwachtingen
Ontwikkelingen en VerwachtingenMakeTech barometer eerste kwartaal 2015 - Investeringen
Investeringen


MakeTech barometer eerste kwartaal 2015 - Vaste medewerkers
Vaste medewerkers


MakeTech Platform Hoge Dunk en MakeTech Platform Maas en Roer gaan samen
Make Tech Platform Hoge Dunk en Make Tech Platform Maas en Roer, beide nog twee aparte platforms onder de paraplu van Keyport, hebben afspraken gemaakt om samen te gaan onder één naam: simpelweg MakeTech Platform. Op die wijze zal het samenwerkingsverband zich ook naar buiten presenteren. Wel zullen er twee kringen blijven: één voor de voormalige Hoge Dunk-regio en één voor de regio Maas en Roer (Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren). De samenvoeging zal in de loop van 2015 zijn beslag krijgen, o.a. in de vorm van één website.

DELEN
Vorig artikelFF wachten…
Volgend artikelVan ei tot lekkernij