Ton Timmermans
Ton Timmermans

We razen maar door. Tot hoe lang? Tot we met pensioen gaan, of beter gezegd tot we met pensioen kunnen gaan? En ja hoor, geduld hiervoor, want deze datum wordt met het grootste gemak verder doorgeschoven. En we moeten ondertussen sparen, want voor straks moet er ook nog een (extra) appeltje voor de dorst zijn. Als we onszelf al niet voorbij lopen, tijd om te besteden is er niet eens.
Pensioen opbouwen. Vroeger leek het allemaal zo eenvoudig. Je bouwde elk jaar een aanspraak op die je op pensioendatum uitbetaald kreeg en dat pensioen werd dan ook nog eens netjes geïndexeerd. Echter, toen werd het ineens anders. De pensioenopbouw wordt jaarlijks minder en wordt ook nog eens later uitbetaald. Over indexatie praat al bijna niemand meer.

Zo wordt ook de aandeelhouder die zijn pensioen in eigen beheer houdt geconfronteerd met de lage rentestanden. Hij reserveert jaarlijks een bedrag om zodoende (na oprenting) op pensioendatum zijn pensioen te kunnen uitkeren. Nu we met een historisch lage rentestand te maken hebben en we de aanspraken “moeten” waarderen op die lage rente zien we dat de verplichting ineens omhoog schiet. Immers, de gereserveerde bedragen brengen een veel lager rendement op en er zal dus “bijgestort” c.q. er zal meer gereserveerd moeten worden.

Maar een hogere reservering/voorziening betekent niet automatisch dat hiervoor de geldmiddelen aanwezig zijn. Dan komt er misschien een keerpunt om maar te gaan stoppen met pensioen in eigen beheer, want wellicht moet je (te) lang wachten alvorens je de gelden bij elkaar hebt.

Is dat stoppen erg? Nee, dat hoeft helemaal niet, want uiteindelijk gaat het er toch om welke geldmiddelen je straks daadwerkelijk in handen hebt om van te kunnen leven. Of dit dan wordt opgemaakt als zijnde pensioengeld of dat het gewoon intering van vermogen is maakt uiteindelijk niet uit. Fiscaal kan het één voordeliger dan het andere zijn en is het natuurlijk zinvol dit mee te nemen in een keuze. Maar uiteindelijk gaat het erom wat straks daadwerkelijk aanwezig is.
En dat kon wel eens vies tegenvallen. Als we het ons maar realiseren. Daarom hoeft het niet verkeerd te zijn om de huidige financiële situatie eens in kaart te brengen en een soort van prognose te maken. Al is het maar om ook eens stil te staan bij de situatie dat er onverhoopt iemand wegvalt, zijn de zaken dan goed geregeld? Hier moet je eigenlijk niet (te) lang mee wachten…

Ton Timmermans
Belastingadviseur bij
SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants