Nicky Deinum van Autobedrijf Deinum en Jacky van Aarssen, voorzitter van Hart voor Venlo Fotografie: Jeroen Kuit

Bij een hartstilstand is snelle hulp noodzakelijk. Dankzij de samenwerking met Hart voor Venlo is op de bedrijventerreinen van Venlo levensreddende hulp nagenoeg altijd dichtbij. Steeds meer bedrijven plaatsen een AED (automatische externe defibrillator) aan de buitenzijde van het pand en het aantal BHV’ers (burgerhulpverleners) stijgt ook. Ondernemend Venlo zet in op een volledig dekkend reanimatienetwerk en neemt na aanschaf de kosten voor het onderhoud van de AED op zich.

Tekst: Wesley Hegge

Bij Autobedrijf Deinum wachten dagelijks klanten terwijl hun auto’s een onderhoudsbeurt krijgen. Wat als een klant of een medewerker een hartstilstand krijgt, vroeg Nicky Deinum, derde generatie binnen het familiebedrijf, zich af. “Ik ben zelf burgerhulpverlener en in het geval van een hartstilstand moet je over een AED beschikken om optimale hulp te kunnen verlenen.”

Samenwerken
Deinum voegde de daad bij het woord. “Ik was van plan om zelf een AED aan te schaffen, maar door het samen met de andere bedrijven op bedrijventerrein Ubroek te doen, delen we in de kosten. Ik heb een mail rondgestuurd en ontving direct positieve reacties. Warmteservice, Autowascentrum Combat, Euromaster, VDNS, KSC Import, Ubroek Machinefabriek, Sangean en Rail Safety Systems hebben zich aangesloten.”

Ze bekeken wat de beste plek is om het apparaat op te hangen. Zodoende hangt sinds februari een opvallende AED aan de gevel van Warmteservice. “Léon Geraads van Combat wees me erop dat Ondernemend Venlo gelden uit de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) beschikbaar stelt voor het onderhoud van AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. Ook werken zij samen met Hart voor Venlo. Dat professionele collectief vind ik van grote meerwaarde. We krijgen binnenkort bijvoorbeeld een reanimatiecursus.”

Ondernemend Venlo (OV) onderhoudt een intensieve samenwerking met Hart voor Venlo. “We hebben de stichting opgericht om de burgers van de gemeente Venlo een grotere overlevingskans te geven na een hartstilstand”, zegt voorzitter Jacky van Aarssen. “Om dit voor elkaar te krijgen verzorgen we professionele trainingen voor zowel particulieren als bedrijven en instanties. Ook proberen we zoveel mogelijk AED’s in de gemeente te krijgen die op een toegankelijke plek zijn geïnstalleerd.”

Hart voor Venlo
De stichting is goed op weg om de doelen te behalen. De binnenstad is nu volledig gedekt. Parkmanager Lidy Rutten nam contact op met Hart voor Venlo. “Ik wilde het reanimatienetwerk uitrollen voor de leden van Ondernemend Venlo”, zegt Rutten. “We hebben alle leden benaderd en uitgelegd dat we het onderhoud betalen. Ondernemers die een AED hebben, kunnen deze naar buiten verplaatsen, zodat ook andere bedrijven er gebruik van kunnen maken. Bovendien is het mogelijk om een extra AED aan te schaffen of gezamenlijk een apparaat aan te schaffen, zoals de ondernemers op bedrijventerrein Ubroek gedaan hebben.”

Zodra een ondernemer zich aangemeld heeft via info@parkmanagementvenlo.nl, kijkt Hart voor Venlo samen met Ambulancezorg Limburg-Noord naar een geschikte locatie. Ambulancezorg heeft een overzicht van alle locaties met AED’s. Het is de bedoeling om alle bedrijventerreinen dekkend te krijgen, zodat hulp bij een hartstilstand op elke plek snel geleverd kan worden.

Ger Lankreijer, bestuurslid van Hart voor Venlo, schat in dat er nog op twintig plaatsen AED’s geplaatst zouden moeten worden. “Enerzijds maken we flinke stappen, ander-zijds is er nog een weg te gaan. Daarbij moeten er nog meer mensen opgeleid worden tot BHV’er. Dat vergroot de overlevingskansen na een hartstilstand. Een ambulance doet er gemiddeld zo’n tien minuten over om bij het slachtoffer te komen. Reanimatie moet binnen zes minuten gestart zijn. Elke seconde telt dus. De reanimatie van een BHV’er en het toedienen van een schok van een AED zijn dus van levensbelang.”

Jacky van Aarssen (Hart voor Venlo) Lidy Rutten (Ondernemend Venlo), Nicky Deinum (Autobedrijf Deinum) en Ger Lankreijer (Hart voor Venlo)

Bedrijventerreinen
Om te zorgen dat BHV’ers snel ter plaatse zijn, is de app HartslagNu ontwikkeld. Zodra ergens in de buurt 112 wordt gebeld vanwege een hartstilstand, worden BHV’ers die in de buurt van het slachtoffer zijn, opgeroepen via de app. Van Aarssen legt uit hoe het werkt: “In het bericht staat de locatie van het slachtoffer. Ook staat er of je rechtstreeks naar het slachtoffer gaat of eerst een AED ophaalt. Je geeft zelf aan of je gaat. Zodra de ambulance-medewerkers arriveren, nemen zij de reanimatie over.”

Het is belangrijk dat alle BHV’ers in de app aangeven waar zij overdag werkzaam zijn. Van Aarssen: “Ik roep alle vrijwilligers op om in de app ook het werkadres in te voeren.

Zeker op de bedrijventerreinen van Venlo is dat van belang. Het komt nog te vaak voor dat mensen alleen hun privéadres invullen, waardoor de app niet ziet dat je in de buurt bent. Daardoor worden er minder of zelfs geen BHV’ers opgeroepen terwijl ze er wel zijn.”

Deinum beaamt dat het belangrijk is dat BHV’er twee adressen opgeven. “Ik had mijn werkadres tot voor kort niet ingevuld in de HartslagNu-app. Ik ben veertig uur per week op de zaak. Het toeval wilde dat ik op de dag dat ik het werkadres invulde een melding kreeg.”

Er ligt een uitdaging om meer ondernemers en medewerkers op te leiden tot BHV’er. Bij Hart voor Venlo merken ze dat er verschillende misvattingen zijn waardoor men zich niet opgeeft voor een cursus. Lankreijer: “Zo is men bang dat een BHV’er naar elke oproep moet gaan. Dat is niet zo. Je bent niet verplicht om te gaan. Er worden zeker twintig personen opgeroepen. Een andere drempel kan zijn dat mensen denken iemand te moeten reanimeren die niet gereanimeerd wil worden. Maar die mensen dragen een niet-reanimerenpenning of een tatoeage.”

www.hartvoorvenlo.nl