De gemeente Weert werkt aan een bruisende binnenstad waarin leegstand teruggedrongen wordt. Om dit te kunnen bereiken stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om €150.000,- beschikbaar te stellen voor een stimuleringsfonds voor de binnenstad. Hiermee kunnen nieuwe initiatieven van eigenaren en ondernemers in de winkelkern van Weert mogelijk worden gemaakt.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “We willen hiermee een vervolg geven aan de stimuleringsregeling 2020-2022. We hebben ervaren dat dit nieuwe ondernemers aanmoedigt om de stap te zetten in Weert. Tussen 2020 en 2022 zijn 29 ondernemers geholpen bij het vestigen in de binnenstad. Ik hoop dat we met het nieuwe fonds nog meer ondernemers kansen kunnen bieden in onze mooie binnenstad.”

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 8 mei 2024 een besluit over het beschikbaar stellen van de middelen voor het stimuleringsfonds.