Wethouder Erwin Boom van Economie en voorzitter Peter Thissen van Ondernemend Venlo

De uitstekende relatie tussen de gemeente en Ondernemend Venlo heeft geleid tot een convenant waarbij ze gezamenlijk 1,5 miljoen euro gaan investeren. Op voorwaarde van cofi nanciering willigt de gemeente het verlanglijstje van de ondernemersvereniging in. De bedrijventerreinen worden in een nieuw jasje gestoken: van meer groenonderhoud en bestrijding van parkeeroverlast door vrachtwagens tot herstructurering en verduurzaming van de terreinen.

Tekst: Wesley Hegge

De handtekeningen zijn gezet. Grote glimlachen verschijnen op de gezichten van wethouder Erwin Boom van Economie en Peter Thissen, voorzitter van Ondernemend Venlo (OV). Want voor zowel de gemeente als de ondernemers betekent het convenant een win-winsituatie: de bedrijventerreinen in Venlo krijgen door middel van vijf projecten een flinke impuls.

Uniek convenant
“Het is uniek in Limburg, misschien zelfs in Nederland, dat een ondernemersvereniging zo’n fors bedrag op tafel legt om samen met een gemeente projecten te realiseren”, zegt Thissen. Het convenant voorziet in meerjarenplan dat loopt tot en met 2023. Alle bedrijventerreinen komen aan bod. OV draagt 352.000 euro bij en de gemeente investeert 1,17 miljoen euro.

Hoewel er over die verhouding nagedacht moest worden, was het voor Thissen meteen duidelijk dat OV in moest gaan op het voorstel van Boom voor cofinanciering. “Dankzij de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) beschikken we over financiële middelen. Het is geld van onze ondernemers. Door het geld te steken in het convenant hebben de ondernemers er ook de voordelen van. Op die manier ontvangen wij geld van de gemeente en wordt het geïnvesteerd op plaatsen waar wij het willen hebben.”

Cofinanciering
De weg naar deze succesvolle samenwerking begon twee jaar geleden, zo herinnert Boom zich. “Het gesprek met Peter was een van de eerste gesprekken die ik als nieuwe wethouder voerde. Hij vroeg of we bleven samenwerken. Ik vond dat vanzelfsprekend. Al stond de gemeente er toen financieel gezien minder florissant voor.” Het motto van Boom is dan ook: laat het niet aan de markt over, maar organiseer het samen met de markt. “De markt weet wat er nu gebeurt en kijkt vooruit. De kennis waarover de markt beschikt, is meer waard dan alle onderzoeksrapporten die op mijn bureau verschijnen. Ik wilde me dus hard maken voor een samenwerking, ook budgettair. Daarvoor moest ik wel een partner hebben die wilde meefinancieren en die heb ik gevonden in OV.” Vanwege de cofinanciering kon Boom het college van B&W eenvoudig overtuigen van het convenant. “Ik vind niet dat wij als gemeente alles financieel moeten aanjagen. Als de markt ergens behoefte aan heeft, moet de markt ook bereid zijn ervoor te betalen. Het meest genereuze gebaar van OV is dat ze ook eenmalig een bedrag van 80.000 euro beschikbaar stellen voor het bestrijden van parkeeroverlast door vrachtwagens. Dat probleem wordt namelijk niet door hen veroorzaakt.”

Overlast parkeren vrachtwagens
De gemeente Venlo stelt daar bovenop een bedrag van 900.000 euro beschikbaar voor uitbreiding van truckparking James Cookweg en passende handhavingsmaatregelen. Thissen waardeert de investering van de gemeente, maar vindt het tegelijkertijd dubbel. “Je kan je afvragen waarom de gemeente of de ondernemersvereniging geld moet uittrekken voor iets wat feitelijk een Europees probleem is. We hebben contact gelegd met Europarlementariër Vera Tax. Zij zegt: jullie hebben een probleem, maar er zijn nog tientallen plekken in Europa waar overlast is door fout geparkeerde vrachtwagens.”

Juist dat maakt de invulling bijzonder, benadrukt Boom. “De bedrijventerreinen worden aangetast door schade en de herstelwerkzaamheden kosten de gemeente een paar ton per jaar. Ook de inzet van handhavers kost handenvol geld. Het geld aan boetes dat we binnenhalen, moeten we bovendien afdragen aan het Rijk. Door nu te investeren in structurele handhaving, voorkomen we schade en hopen we uit te stralen dat vrachtwagenchauffeurs of gebruik maken van de betaalde truckparking of hun heil elders zoeken, maar niet meer op een van de bedrijventerreinen in Venlo gaan staan.”

Nieuw jasje
Binnen de projecten wordt verder ingezet op een verbetering van de uitstraling, de bereikbaarheid en verduurzaming. Boom: “Ook herstructurering is een belangrijk aandachtspunt. De focus heeft de afgelopen jaren met name op Greenport gelegen. Daar vinden mooie ontwikkelingen plaats met grote uitgiftes en veel logistiek. De bestaande bedrijventerreinen zijn daardoor in aandacht wat tekortgeschoten. Verschillende ondernemers zijn naar Greenport vertrokken. Die hebben op de voormalige locaties plekken achtergelaten waar weinig tot niets mee gebeurt. Denk aan Witveld en Veegtes. De oude bedrijventerreinen willen we revitaliseren.”

Overigens is het bedrag dat nu opgenomen is niet toe-reikend voor een volledige herstructurering. Boom stelt dat de investeringen bovenop het convenant komen. “Daar maken we in de toekomst nog aanvullende afspraken over. Als gemeente blijven we namelijk ook op de lange termijn de ambitie houden om de bedrijventerreinen naar een hoger plan te tillen.”

Toekomst
Het unieke karakter van het convenant zorgt voor structurele samenwerking op de langere termijn. OV behartigt de belangen van 1285 bedrijven op twintig bedrijventerreinen in Venlo, die samen meer dan 40.000 werknemers hebben. Thissen: “We kunnen ons belangrijke werk alleen blijven doen dankzij de BIZ. Naast de massa die we bieden, hebben we ook de middelen om deze massa te kunnen faciliteren. Die financiële middelen komen uit de BIZ, waar elke ondernemer aan bijdraagt. We moeten onze leden laten zien wat we met het geld doen. Door deze concrete projecten gaan ze op korte termijn in hun directe omgeving grote verschillen zien.”

www.ondernemendvenlo.nl