Leon Geeraets

Een veilige bedrijfsomgeving is niet vanzelfsprekend. Daarom werkt Ondernemend Venlo binnen het KVO-B nauw samen met de politie, brandweer, gemeente en beveiligingsmanagers van bedrijven. Het keurmerk voorziet in een tweejaarlijkse schouw en periodiek overleg. Ondernemers maken dankbaar gebruik van de korte lijnen en intensieve samenwerking met de wijkagenten.

Tekst: Wesley Hegge

Over het algemeen is er op de bedrijventerreinen in Venlo nauwelijks sprake van criminaliteit. Toch slaat het dievengilde soms toe. Zoals vorig jaar augustus in Belfeld. “In enkele nachten tijd werd bij verschillende bedrijven ingebroken”, zegt Frank Hardy, wijkagent Belfeld. “Een paar weken geleden vonden in hetzelfde gebied opnieuw enkele inbraken plaats.”

Veilige bedrijventerreinen
Mede dankzij het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijven-terreinen (KVO-B) werd beide keren direct contact opgenomen door parkmanager Lidy Rutten van Ondernemend Venlo (OV). “Zij heeft dagelijks contact met de ondernemers en weet precies wat er speelt. In overleg met haar hebben we actie ondernomen door extra te surveilleren op bepaalde wegen. Natuurlijk kan niemand honderd procent garanderen dat er geen inbraken meer gebeuren, maar criminelen deinzen sneller terug door onze acties.”

De twee reeksen van inbraken zijn de enige opmerkelijke gebeurtenissen. Desgevraagd concluderen de wijkagenten die actief zijn op de bedrijventerreinen van Venlo dat het uitstekend gesteld is met de veiligheid. “Dat uit zich zowel in een gevoel van veiligheid als in cijfers”, zegt Johan Hendriks, wijkagent Venlo Noord-Oost. Er zijn circa zeventig procent minder incidenten en inbraken ten opzichte van 2017. “Dat is mede te danken aan de collectieve camerabewaking van Veilig Venlo. Criminelen weten dat we de zaakjes op orde hebben. Er zijn in mijn werkgebied geen bijzondere aandachtspunten. Alleen illegaal parkeren door vrachtwagens, maar OV en de gemeente werken hiervoor aan een oplossing.”

Ook Leon Geeraets, wijkagent Klingerberg-Tradeport-Groot Boller, stelt dat er ‘heel weinig’ incidenten zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat het keurmerk hieraan bijdraagt. Als ondernemers ergens last van hebben, weten ze de parkmanager snel te vinden. Afhankelijk van waar de situatie om vraagt, neemt zij contact op met de wijkagenten, de brandweer of de gemeente. Dat rechtstreekse overleg is van grote waarde.”

Keurmerk
OV behartigt de belangen van 1285 bedrijven. Veiligheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Dat kunnen de ondernemers niet alleen. Het KVO-B is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het KVO-B helpt OV om samen met de betrokken partijen afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. “We nemen de status van zaken die er spelen één keer per jaar door”, zegt parkmanager Lidy Rutten. “Soms zijn er aanwijzingen voor mogelijke diefstallen zoals doorgeknipte hekwerken of tekens op de weg.”

Bovendien wordt er per afdeling tweejaarlijks een schouw uitgevoerd. Daarbij kijkt elke partij vanuit haar eigen invalshoek naar de veiligheid. De kracht van het KVO-B is dat er een totaalbeeld ontstaat. Bovendien biedt een certificering de ondernemers een mogelijke korting tot maar liefst tien procent op gerelateerde verzekeringspremies. Bij deelname aan cameratoezicht Veilig Venlo kan dat oplopen tot vijftien procent.

Positieve uitschieter
Henny Bekkema, procesbegeleider KVO-B bij MKB-Nederland, constateert dat Venlo positief uitschiet ten opzichte van het landelijk gemiddeld. “Landelijk ligt het percentage meld- en aangiftebereidheid op zo’n 25 procent. In Venlo ligt is dat veertig procent. Ook de participatie van bedrijven is hoger dan gemiddeld. Dat zijn positieve cijfers, die duiden op een groot draagvlak bij de betrokkenen voor het KVO-B.” Elke drie jaar vindt een certificering plaats waarbij gelet wordt op de schouwrapporten en het nakomen van de maatregelen. Ook worden alle ondernemers verzocht om een enquête in te vullen.

Volgend jaar wordt het keurmerk opnieuw onder de loep genomen. Het proces kostte in het verleden menig zweetdruppel, maar zowel de ondernemers als alle andere betrokken partijen zijn overtuigd van de meerwaarde. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst hard gewerkt wordt aan de veiligheid is een voortzetting van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) cruciaal. Alleen zo kunnen OV en de parkmanager hun werk blijven doen: dag in dag uit zorgen voor een veilige omgeving.