Keyportregio – Techniekatelier Spark Tech Lab groeit door. Locatiemanager Jack Peeters: ‘Het sensibiliseren van kinderen voor het vak wetenschap en techniek gaat heel goed. Dit jaar hebben we weerruim 7.000 kinderen van het Basis- en Voortgezet Onderwijs over de vloer gehad.’ Tijd voor de volgende fase: van boeien naar duurzaam borgen. In januari 2019 opent Spark Tech Lab een expertise- en inspiratieruimte voor leerkrachten en schoolteams.

Peeters: ’In samenspraak met de schoolteams gaan we op zoek naar de beste manier om het vak wetenschap en techniek daadwerkelijk te integreren. Op het Spark Tech Lab richten we een inspirerende instructieruimte om de leerkrachten te coachen. We gaan onderzoek doen naar moderne technieken en hoe men deze in de klas kan gebruiken. Scholen kunnen deze vervolgens in bruikleen krijgen. Zo kunnen de leerkrachten er in de praktijk mee leren werken en naar eigen inzicht toepassen.’

Samenwerking met bedrijven
Naast kennismaken met wetenschap en techniek, kunnen kinderen op het Spark Tech Lab gericht aan de slag meteen opdracht uit het bedrijfsleven. Peeters: ‘Ik nodig bedrijven van harte uit om zich bij ons te melden!’ Taltechniek zocht de samenwerking al op en op dit moment loopt er een project met ETF machinefabriek. ‘Wij vertalen een bedrijfsvraagstuk naar een educatief programma voor het basisonderwijs. De leerlingen zijn enorm enthousiast en de scholen ook. Om dat enthousiasme vast te houden en het vak duurzaam te borgen is het idee voor de expertise- en inspiratieruimte voor leerkrachten ontstaan.’

Rol van Keyport
Keyport is vanaf de start in 2013 betrokken bij het Spark Tech Lab en is een belangrijke partner als het gaat om het verbinden van partijen en het ontsluiten van netwerken. Daarnaast ondersteunt Keyport het Spark Tech Lab financieel. Meer weten of samenwerken?


Nog niet ingeschreven voor de Keynote nieuwsbrief?

Thema’s: Arbeidsmarktoptimalisatie, Ondernemerschap, Innovatie en met nieuws over: Workshops en Seminars. Schrijf je in voor de Keynote nieuwsbrief.