Jeroen Goubet, lijsttrekker SP.

Verkiezingsprogramma
We gaan geen programma schrijven. We komen in januari met een tien puntenplan dat op één A4tje past. En Wilders heeft dat van ons afgekeken want dat hebben wij vier jaar geleden ook al gedaan!

Werk en armoede
De helft van alle mensen in Nederland die onder de armoedegrens leeft heeft een baan. Dat is iets waar we ons voor zouden moeten schamen. Beter werk voor iedereen, volle inzet op armoedebestrijding en een centrale rol daarin voor de gemeente. We hebben op dat vlak in de afgelopen jaren al veel voor elkaar gekregen zoals ‘Weert Signaleert’, het ‘Aanvalsplan Aanpak Armoede’ en recent het ‘1001 Banenplan’.

Werk is ons centrale thema. En dat zeg ik niet omdat dit een interview voor het Zakenblad is maar omdat het de kern van ons verhaal wordt! De inkomensverschillen moeten kleiner en alleen de overheid kan daar dwingend voor zorgen. Het MKB en de ZZP’ers zijn onze bondgenoten. Zij willen werk terwijl de landelijke overheid vooral goed zorgt voor de multinationals. Ook voor zelfstandigen kan er een landelijk pensioenfonds opgericht worden om maar wat te noemen!

Investeringen
Het huidige stadsbestuur met daarin de SP heeft veel zaken in Weert vlot getrokken. De Lichtenberg, een nieuw Stadspark, binnenkort Swinnen. We hebben als socialisten de begroting van Weert op orde gebracht en uit de fouten van onze voorgangers leren we dat we geen grote bouwavonturen meer aan moeten gaan. Investeren in mensen, niet in stenen. Ik heb de zorg nog niet genoemd. Onder leiding van SP-wethouder Paul Sterk staat de zorg in Weert al een huis. Dat het ook fout kan gaan bewijst Venlo… De SP wil dóór met besturen. Sociaal, menselijk, geen gat in het hand en een dienstbare overheid met minder regeltjes en gedoe. Moderne socialisten maken het verschil!