Installatie burgemeester van Berckel, v.l.n.r. mevrouw van Berckel, burgemeester van Berckel, mevrouw Defesche, burgemeester Defesche

Weert – Afgelopen dinsdag is op 84-jarige leeftijd oud-burgemeester Cees van Berckel overleden in zijn woonplaats Weert. Van Berckel (KVP / CDA) was van 1969 tot en met 1984 burgemeester van Stramproy.

Van Berckel (1932) was ruim 14 jaar eerste burger van Stramproy en werd bij zijn afscheid in mei 1984 ereburger. Enkele hoogtepunten uit zijn carrière de uitbreiding van sportvelden en industrieterrein, het realiseren van het sociaal cultureel verenigingscentrum ‘De Zevensprong’ en de bouw van het gemeentehuis. Ook was Van Berckel een molenliefhebber en bemoeide zich dan ook graag met de restauratie van de drie molens in Stramproy. Hij werd gekenmerkt voor zijn interesse in het wel en wee van de Stramproyenaren en door zijn energieke aanpak op velerlei gebied. Na zijn pensionering was en bleef hij o.a. betrokken bij de Molenstichting Limburg, richtte het het gilde van de vrijwillige molenaars op en was betrokken bij het wel en wee van de minderbroeders franciscanen in Weert. De molens in het Weerterland zijn dan ook vandaag in rouwstand gezet.

In zijn dankwoord besloot Van Berckel met de woorden: ‘Wat zou mij hebben belet, om, na nogal wat jaren Stramproy, met Simeon te zeggen: Laat dan nu heer, Uw dienaar in vrede gaan. Het antwoord ligt misschien besloten in het gevleugelde woord van Thorbecke: Er is meer, dan voorheen, in de wereld te doen”.