Kasteel Horn

Vrijwel iedere Nederlander heeft wel eens gehoord van de graaf van Horn, die samen met de graaf van Egmont te Brussel werd onthoofd, nu bijna vierhonderdvijftig jaar geleden. Deze gebeurtenis is onlosmakelijk verbonden met de opstand in de Lage Landen tegen het Spaanse gezag, die uiteindelijk zou leiden tot de vorming van de onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Veel minder bekend is dat deze graaf van Horn zijn naam en titel ontleende aan het Midden-Limburgse dorp dat nu deel uitmaakt van de gemeente Leudal, en slechts weinigen weten dat daar nog altijd het stamslot van de heren van Horn staat.

Een burcht aan de Maas. Kasteel Horn en zijn bewoners
Mr. R. Magnée en dr. M. Graef, beide uit Horn, zullen op donderdag 9 juni 2016 om 19.30 uur bij brasserie Antje van de Statie een lezing over het kasteel en zijn bewoners geven.

In deze voordracht zal het verhaal worden verteld over deze burcht, die bijna duizend jaar geleden op de
linkeroever van de Maas verrees en die nu een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van ons land is.
Behalve aan de bouwgeschiedenis zal aandacht worden besteed aan de bewoners van het kasteel door de
eeuwen heen: de heren en graven van Horn, de rentmeesters van de prins-bisschop van Luik en ten slotte de
familie Magnée, die nu al meer dan tweehonderd jaar op het oude slot thuis is.

Entree gratis, organisatie De Aldenborgh
Wanneer: Donderdag 9 juni 2016 om 19.30 uur
Locatie: Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert