In maart 2010 werd ik gekozen in de gemeenteraad van Weert. Ik voelde me als ‘echte Wieërter jong’ altijd zeer betrokken bij onze stad, wilde me inzetten voor een bloeiend cultureel leven en zij aan zij staan met onze inwoners. Weert en de regio vooruit helpen was (en blijft) mijn doel! In 2014 werd ik lijsttrekker van Weert Lokaal en na de verkiezingen werd ik prompt gevraagd wethouder te worden voor cultuur, sport, onderwijs, natuur en energie. Van 2014 tot 2021 heb ik genoten van het harde werk voor onze stad. Samen met lokale groepen als IVN, Weert Energie, scoutinggroepen, verenigingen, wijk- en dorpsraden, Herenboeren, scholen, ondernemers, ambtenaren en vele andere inwoners maakten we Weert een beetje mooier.

Wat niemand had kunnen voorspellen gebeurde: in de provincie Limburg ontstond begin 2021 een bestuurscrisis. Johan Remkes werd Gouverneur en installeerde mij als nieuwe gedeputeerde voor de portefeuilles natuur, milieu, erfgoed en…stikstof. Een pittige klus maar door goede samenwerking met boeren, natuurorganisaties, waterschap en gemeenten werd de stikstofaanpak in Limburg een voorbeeld voor heel Nederland. Het lukte ons om op vrijwillige basis veehouderijen op te kopen. We zetten daarmee een eerste stap op weg naar natuurbescherming en maakten daardoor ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en bedrijvigheid. We lieten zien dat natuurherstel en (agrarische) bedrijvigheid niet tegenover elkaar hoeven te staan. Met de provinciale verkiezingen werden we voor deze inzet beloond maar helaas kwam mijn partij, GroenLinks, niet in het nieuwe provinciale bestuur terecht. Even baalde ik maar ik kon terugzien op twee geweldige jaren waarin ik enorm veel bestuurlijke ervaring heb opgedaan en fijne mensen heb mogen ontmoeten.

Enkele weken na mijn afscheid als gedeputeerde viel het kabinet. Het vuur om bij te dragen aan een betere wereld was (en is) nog lang niet gedoofd en ik schreef een sollicitatiebrief. Na een intensief traject kwam begin september naar buiten dat ik op de 15e plek van de gezamenlijke lijst van GroenLinks/PvdA sta bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Datgene wat ik voor Weert en Limburg heb gedaan wil ik nu voor heel Nederland gaan doen. Samenwerken, vol positiviteit en enthousiasme. Ik ben er klaar voor en heb veel zin om u te mogen vertegenwoordigen!

Geert Gabriëls

DELEN
Vorig artikelDe Schuttershoeve
Volgend artikelPlek 17