Nick Peeters en Jean-Paul Coenen.

Het aanwerven en behouden van arbeidskrachten is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is één van de sleutels tot het voeren van een effectief personeelsbeleid. Dit magische begrip omvat alles wat met het welzijn van de medewerkers te maken heeft. Sterker nog: wanneer een bedrijf dit principe optimaal omarmt, ontstaat er een uitstekend werkklimaat. De aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers wordt groter en het personeelsverloop wordt kleiner. Al met al dus zeer zeker geen gemakkelijke opgave.

In 2014 bundelen Jean-Paul Coenen en Nick Peeters de sportieve krachten, na enkele jaren als zelfstandig personal trainer werkzaam te zijn geweest. Samen richten zij Prana Total Vitality op. De wens en het doel zijn duidelijk: mensen helpen bij het bereiken van hun persoonlijke vitaliteitsdoelen. Coenen: “Prana betekent letterlijk ‘vitale energie’: de levensenergie die je nodig hebt om te bestaan. De weg ernaar toe is natuurlijk voor ieder individu een andere. Voor mij is dat waar mijn passie ligt: mensen helpen bij het verbeteren van hun leefkwaliteit.”

Inmiddels is het bedrijf alweer bijna tien jaren succesvol onderweg. Jean-Paul en Nick hebben een gespecialiseerd team van medewerkers om zich heen verzameld, die elk op unieke wijze invulling geven aan vitaliteit en gezondheid. Prana Total Vitality heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een serieuze partner voor ondernemers en bedrijven, voor alles wat met sportieve en mentale gezondheid te maken heeft.

Peeters: “De afgelopen jaren merken we een toename in het aantal bedrijven dat de weg naar Prana vindt, omdat ze het belang van gezonde medewerkers inzien. Het besef dat dit voor een werkgever zoveel voordelen met zich meebrengt, groeit nog steeds. In de huidige tijd, gekenmerkt door de krapte op de arbeidsmarkt, is het zorgen voor en gezond houden van de eigen medewerkers alleen maar urgenter geworden.”

Bedrijfsvitaliteit is een onderdeel van duurzaam ondernemen
Als een bedrijf aandacht besteedt aan het gezond en vitaal houden van de medewerkers, heeft dat op een aantal vlakken voordelen. Het zorgt dat ze scherp blijven en zich fysiek en mentaal goed voelen. Ze zijn gemotiveerd en presteren beter. Door als werkgever te zorgen voor individuele begeleiding en/of teambegeleiding door professionals, zijn medewerkers betrokken en worden zij ambassadeurs van het bedrijf waar ze werkzaam zijn. “Dit heeft een positieve uitwerking op potentieel nieuwe medewerkers”, stelt Coenen. “Het is ook een uitstekende manier om vergrijzing binnen een bedrijf beter te managen. Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek en zijn op een verantwoorde manier langer inzetbaar. In het huidige ondernemersklimaat maken tevreden medewerkers het verschil. Voor nieuwkomers ben je een aantrekkelijk werkgever, bestaand personeel zal veel minder snel overwegen om te vertrekken. Wanneer we medewerkers van bedrijven trainen en begeleiden, versterkt dat ook het teamgevoel. Als gevolg hiervan verbeteren de samenwerking en prestaties op de werkvloer.”

Voor bedrijven maakt Prana Total Vitality een zogenaamd preventieplan dat op verschillende wijzen geïmplementeerd kan worden: bijvoorbeeld op individueel niveau of groepsniveau. Coenen: “We werken op de locatie van het bedrijf zelf of in de studio van Prana. Onze trainers gaan aan de slag met hun kennis en vaardigheden op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Een preventieplan kan bestaan uit teamontwikkeling, workshops, een fitheidsplan of bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan. Door onze werkwijze houdt een bedrijf haar werknemers op een positieve en dynamische wijze gezond.”

De klanten van Prana Total Vitality zijn voornamelijk ondernemers. Coenen: “Zij waarderen met name de persoonlijke begeleiding, privacy en kleinschaligheid en bouwen met onze trainers ook daadwerkelijk een vertrouwensrelatie op. Wij dragen bij qua verandering van bijvoorbeeld eetgewoontes en aan het behalen van fysieke en mentale doelen, maar bieden daarnaast ook een integer luisterend oor en dat wordt erg gewaardeerd.”

www.pranatotalvitality.nl