Parkmanagement Weert, de gemeente Weert en duurzaamheidspartners hebben hun handen ineengeslagen om ondernemers te helpen met het maken van de duurzaamheidsslag. Een eerste activiteit om ondernemers kennis te laten maken met het veelzijdige aanbod op dit gebied vond plaats tijdens het Congres Duurzaamheid op 4 november 2022 in de Paterskerk. Parkmanager Natasja Geelen: “Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Hiermee geven wij hen een duwtje in de goede richting.”

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp op de politieke agenda. Bedrijven moeten en willen verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar waar begin je en welke mogelijkheden zijn er? Natasja Geelen (parkmanager Weert) kwam samen met haar team op het idee om een duurzaamheidscongres te organiseren. Ze acht zulke bijeenkomsten noodzakelijk voor ondernemers. “Een belangrijk deel van het energieverbruik vindt plaats op de bedrijventerreinen”, vertelt ze. “Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de inrichting van de leefomgeving, bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld de wijze van vervoer kunnen duurzamer. Parkmanagement ontwikkelt projecten om beleid en innovatie te stimuleren, maar de doelstelling ‘energieneutraal’ kan alleen worden bereikt met medewerking van het bedrijfsleven.” Volgens Geelen heeft de gemiddelde ondernemer te weinig zicht op de verduurzamingsmogelijkheden. “Verduurzamings-adviesbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond en ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.

Het is moeilijk te onderscheiden welk bureau betrouwbaar is. Daarom heeft Parkmanagement, in samenwerking met de gemeente Weert, betrouwbare en met name lokale partners gezocht die tijdens het congres de ondernemers welgemeend advies gaven. Samen hebben we tijdens het Congres Duurzaam-heid aandacht besteed aan (lokale) ontwikkelingen.” Verschillende Weerter ondernemers waren hier aanwezig om hun succesverhalen op het gebied van verduurzaming te delen. Geelen: “Ondernemers die al flinke sprongen hebben gemaakt op het gebied van verduurzaming zijn een inspiratiebron voor andere ondernemers. Het is belangrijk dat deze verhalen worden gedeeld.”

Naast partners en ondernemers waren ook scholieren van het Technasium College Weert aanwezig om hun zelfbedachte duurzaamheidsoplossingen te presenteren. Geelen: “Deze zijn niet per se dé duurzaamheidsoplossing, maar kunnen wel als verfrissende en inspirerende blik dienen voor ondernemers.” Wethouder Steinbach is te spreken over het betrekken van scholieren bij het Congres Duurzaamheid: “Als wethouder heb ik niet alleen Duurzaamheid en Energie, maar ook Onderwijs in mijn portefeuille. Het is een van mijn ambities, net als die van de gemeente Weert, om jongeren te betrekken bij de grote maatschappelijke opgaven die we hebben. Het is goed om het bewustzijn van jongeren te vergroten over onderwerpen die rondom duurzaamheid en energie spelen. Deze onderwerpen gaan jongeren steeds meer aan het hart; het is belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen.”

Betrokkenheid
Geelen is tevreden over het congres, waarin volgens haar samenwerking ‘the key’ is: “Verschillende organen, zoals onderwijs, overheid en partners, hebben het organiseren van dit evenement mogelijk gemaakt. Wij hebben elkaar nodig om het bedrijfsleven in Weert te verbeteren. Als Parkmanagement zijn wij een graadmeter: ondernemers kloppen bij ons aan voor hun behoeften. Daarentegen heeft de gemeente deze input nodig om beleid te kunnen maken. Parkmanagement functioneert dus voor de verschillende partijen als een ideale tussenpartner. We gaan nu het concept aanscherpen en willen het congres als een één- of tweejaarlijks evenement laten terugkomen.”

De parkmanager is zeer te spreken over de betrokkenheid van de gemeente Weert bij de plannen van Parkmanagement. “We hebben proactieve wethouders werkzaam in onze gemeente die samenwerking en verbinding stimuleren, betrokkenheid tonen bij onze plannen en ook aan de ondernemers laten zien dat ze er voor hen zijn.” Wethouder Steinbach: “De gemeente kan niet alle ondernemers financieel helpen bij het verduurzamen. Ondernemers hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar door het organiseren van dit soort congressen kan de gemeente bijdragen aan kennisuitwisseling zodat ondernemers zelf de nodige stappen kunnen zetten om hun onderneming ‘toekomstproof’ te houden.”

In het coalitieprogramma Samen Doen 2022-2026 staat dat het college onderzoekt of uitbreiding of herinrichting van bedrijventerreinen mogelijk is. Wethouder Steinbach: “Bedrijventerreinen verdienen de komende jaren aandacht op het gebied van verduurzaming. Samen met Parkmanagement en de bedrijven ontwikkelen we plannen om deze terreinen toekomstbestendig en duurzaam te maken.”

Ambities Parkmanagement & Weert Marketing
Geelen kijkt terug op een productief 2022: “Het afgelopen jaar hebben we lijnen gelegd met partners en ons team uitgebreid met goede krachten, professionals op het gebied van specifieke thema’s zoals Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Veiligheid. Aan de hand van deze thema’s gaan we in 2023 samen met de gemeente, partners en ondernemers meerdere kwalitatief goede bijeenkomsten en evenementen organiseren. Daarnaast werken we aan onze nieuwe ambitie om het lokale onderwijs praktisch te gaan verbinden met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het organiseren van open- en meeloopdagen. Dit doen we onder andere in samenwerking met Meet the Youngsters, Werk.kom en Keyport. Ook gaan we vanuit Parkmanagement praktische gastlessen geven op de Weerter scholen, zoals Gilde Opleidingen, Het Kwadrant en Het College Weert, zodat we elke keer kunnen vertellen aan jongeren welke mooie bedrijven en bedrijventerreinen Weert rijk is. Het uiteindelijke doel hiervan is het behoud van talent in de regio.”

‘Werken in Weert’ is volgens Geelen een belangrijk thema waar meer aandacht aan moet worden besteed, vandaar dat Parkmanagement gezamenlijk optrekt met citymarketing- organisatie Weert Marketing. “Om de economie draaiende te houden is het belangrijk dat we onze bedrijven zichtbaar maken en (jong) talent aantrekken en behouden. Want als deze doelgroep naar andere steden vertrekt om te studeren/werken, wordt ook ons centrum minder leefbaar.” Volgens strategisch citymarketeer Kirsten den Drijver, heeft Weert alles voorhanden: “Het is een fantastische stad om te wonen én werken, met een persoonlijk en dorps karakter, stedelijke faciliteiten en tegelijk omringd door groen. Weert Marketing zal hier samen met Parkmanagement de schijnwerper op zetten.”

Geelen vertelt dat Weert Marketing ondernemers gaat helpen om de bedrijven die Weert rijk is zichtbaarder te maken. “Niet alleen de binnenstad, maar ook juist de bedrijventerreinen maken Weert sterk en daar zijn we trots op. Dit mogen we meer uitgedragen en hier gaan we samen in 2023 hard aan werken. De woorden daadkrachtig, praktisch, zichtbaar en proactief zijn hierbij onze ‘keywords’.”

www.parkmanagement-weert.nlwww.inweert.nlwww.heerlijkweert.nl