Wethouders Wendy van Eijk (Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening) en Martijn van den Heuvel (Economie, Arbeid en Inkomen en Regionale Samenwerking) van het gemeentebestuur gaan ook in 2023 eens in de twee weken op bezoek bij ondernemers in Weert. Op deze manier maken zij op een informele manier kennis met de ondernemers en krijgen ze een goed beeld van de economische situatie in Weert.

De bedrijfsbezoeken zijn in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken voor een versterkende samenwerking tussen de gemeente Weert en ondernemers. Het college vindt het belangrijk om te weten wat er speelt. Door de bedrijfsbezoeken komt het te weten wat de ervaringen van ondernemers zijn met de gemeente, welke plannen de ondernemer heeft en wat ondernemers en de gemeente voor elkaar kunnen betekenen.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Een bedrijfsbezoek is altijd een van de leukere momenten van die week. Als wethouder kom ik graag in contact met ondernemers en inwoners om te toetsen of we de goede dingen doen. Het is heel nuttig om bedrijven en de directies te leren kennen en kennis uit te wisselen. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek wisselen we onder andere van gedachten over allerlei economische ontwikkelingen. Daar rollen vaak interessante ideeën of acties uit, die daarna verder worden opgepakt.”

Kennismaken
Hoewel er economische ontwikkelingen worden besproken, willen de wethouders zonder agenda aan tafel gaan zitten. “Het zijn hele spontane ontmoetingen die we vooral zo – dus niet als een heel formele ontmoeting – moeten blijven voortzetten”, zegt wethouder Van den Heuvel. “Wel kijken we van tevoren of er iets speelt, zoals uitbreidingsplannen of zaken die anderszins tot bespreking moeten leiden. Maar de insteek is om elkaar te leren kennen, zodat we weten van elkaar wat er speelt en we elkaar in de toekomst beter kunnen vinden.”

Bij deze bezoeken heeft wethouder Van den Heuvel wethouder Wendy van Eijk aan zijn zijde. Van den Heuvel: “Als specialist in het ruimtelijke deel kan wethouder Van Eijk vragen beantwoorden over o.a. uitbreidings- en duurzaamheidsvragen en alles wat met vergunningen te maken heeft. Ik ga over onderwerpen rondom de arbeidsmarkt, de regionale samenwerking en de Omgevingsvisie Bedrijventerreinen. Dus als wij met z’n tweeën aan tafel zitten, kunnen we over veel onderwerpen die leven bij bedrijven en ondernemers meepraten en bekijken hoe de gemeente eventueel kan faciliteren.” Volgens de wethouder zijn de vragen die ondernemers stellen heel uiteenlopend. “Sommige bedrijven zitten in een proces van uitbreiding en willen informatie over de aanpak van zonnepanelen met de congestie die we nu hebben en hoe we daarmee om kunnen gaan. Vaak kunnen we vragen aan tafel beantwoorden en indien nodig koppelen we de ondernemers aan onze ambtenaren die hen bij deze vraagstukken kunnen helpen.” Wethouder Wendy van Eijk: “In Weert willen we dat ondernemers kunnen ondernemen en proberen we als gemeente zo veel als mogelijk te faciliteren. We hebben als gemeente heel intensief contact met bedrijven in de plan- en bouwfase. Dat zijn soms ingewikkelde en langjarige projecten. Het is ontzettend leuk om de bedrijven te bezoeken als ze eenmaal ‘geland’ zijn. Ik hoor dan ook wat er goed is gegaan en wat er beter kan en moet. Samen met de ambtenaren geef ik daar dan uitvoering aan.”

Ontmoetingen
De wethouders zetten de bedrijfsbezoeken het komende jaar voort. Wethouder Van den Heuvel: “Als bedrijven zich aanmelden, komen ze op onze lijst te staan en maken we een afspraak. Soms benaderen we ook zelf bedrijven en uiteraard geldt dat de gemeente altijd bereikbaar is voor vragen of zaken die spelen bij onze ondernemers.” Belangrijk is dat de wethouders bij de bedrijfsbezoeken openstaan voor zowel kleine als grote bedrijven. “Of er nu drie of honderd medewerkers zijn, we willen graag alle soorten bedrijven en de directies ontmoeten.”

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over een bedrijfsbezoek? Neem dan contact op met een van de bedrijfscontactfunctionarissen via ondernemen@weert.nl

www.weert.nl