De bouw van een nieuw duurzaam St. Jans Gasthuis (SJG) Weert staat in de startblokken. De eerste schop gaat naar verwachting in de tweede helft van 2023 in de grond. Bestuurder Gertjan Kamps: “Samen met onze partners zetten we in op een toekomstbestendig ziekenhuis in de gemeente Weert.”

De nieuwbouw van het Sint Jans Gasthuis wordt gebouwd op de plek van het huidige gebouw, dat dateert uit midden vorige eeuw en al voor een deel is gesloopt. “Het bouwen van een geheel nieuw complex was de meest duurzame oplossing”, zegt Gertjan Kamps. De nieuwbouw en verhuizing van het Weerter ziekenhuis is een grote operatie, zo beaamt ook Kamps: “Medewerkers uit alle lagen van de organisatie zijn hierbij betrokken. Voor het ontwerp en de voorbereiding op de verhuizingen straks maken we ook gebruik van de ervaringen van een aantal andere kleinere ziekenhuizen, zoals in Meppel en Hardenberg.”

De eerste schop gaat naar verwachting in de tweede helft van 2023 in de grond. Op de begane grond komt de radiologie, apotheek en acute zorg (SEH, huisartsenpost, intensive care). Op de verdieping erboven komen de poliklinieken en daarboven twee lagen met verpleegafdelingen. Kamps is blij een compleet ziekenhuis te kunnen bouwen. Dat is niet vanzelfsprekend met de huidige politieke agenda van het Ministerie van Volksgezondheid. “Onze strategie is erop gericht om het aanbod van medisch-specialistische zorg zo compleet mogelijk te houden.”

Wethouder Michèle Ferrière (Gezondheid) benadrukt het belang van het behoud van een compleet ziekenhuis in Weert: “Het SJG is geworteld in deze regio en biedt zorg aan alle inwoners. Ik kan u verzekeren dat de gemeente Weert zich in blijft zetten voor kwaliteit en toegankelijke zorg, dicht bij deze inwoners. Hier hoort een ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp bij. Door slimme, effectieve samenwerkingen aan te gaan met zorgpartners in de regio is het ziekenhuis belangrijke stappen aan het zetten om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte, nu en in de toekomst. Daarbij is er naast aandacht voor ziekte, vooral aandacht voor gezondheid en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Als wethouder Gezondheid en pleitbezorger van positieve gezondheid ben ik hier heel erg trots op!”

Belangrijkste pijlers
Verduurzaming is voor het SJG een van de belangrijkste pijlers voor wat betreft het nieuwe gebouw, dat compacter en efficiënter is ingedeeld. De totaaloppervlakte is ruim een derde minder dan die van het huidige gebouw. Desondanks wordt hier dezelfde zorg verleend en staat er hetzelfde aantal bedden. “Er zijn straks minder ‘loze’ ruimtes”, zegt Kamps. Een vermindering van het aantal wachtkamers en loze ruimtes in gangen draagt daar ook grotendeels aan bij. “Artsen hebben geen eigen kamer meer, maar delen flexibele spreekkamers. Ook gaan consulten steeds vaker online plaatsvinden (beeldbellen). COVID-19 heeft ons geleerd dat dit een oplossing is die tijdbesparend en toch even efficiënt is voor zowel de arts als de patiënt. Uiteraard houden we hierbij zoveel mogelijk rekening met persoonlijke voorkeuren en de situatie van een patiënt.” De mogelijkheden voor patiënten om zelf hun dossier in te zien, online afspraken te plannen en vragen te stellen aan de arts worden daarbij ook uitgebreid en vergemakkelijkt. Bovendien is de uitwisseling van gegevens met andere ziekenhuizen (uiteraard na toestemming van de patiënt) beter dankzij een recent nieuw ingevoerd elektronisch patiëntendossier.

Naast een nieuw ziekenhuisgebouw versterkt SJG de zorg voor de regio door in te zetten op een intensieve samenwerking met Maastricht UMC+. Na het tekenen van een intentieverklaring eind 2022 worden er nu gesprekken gevoerd over de invulling hiervan. Dit biedt kansen voor de ziekenhuizen op het gebied van het versterken van de medisch-specialistische en academische zorg in Limburg, het optimaal gebruikmaken van de beschikbare zorginfrastructuur, het toegankelijk houden van zorg in de provincie en het verbreden van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is het doel om, samen met regionale partners als Land van Horne en de huisartsorganisaties Meditta en Pozob, passende zorg te organiseren zo dicht mogelijk bij de patiënt.

Nieuw tijdperk
In fases verhuizen de afdelingen de komende jaren over naar de nieuwe locatie. “Hier gaan onze medewerkers aan de slag in een gloednieuwe en frisse werkomgeving. Dit tezamen met de efficiëntere werkprocessen die daarbij horen en de kansen op loopbaangebied dankzij de samenwerking met onze partners, maken het ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever.”

In 2025 wordt gestart met fase 2 van de nieuwbouw, waartoe de nieuwe operatiekamers en een aantal kleinere afdelingen behoren. Naar verwachting zal er in 2030 een volledig nieuw SJG staan en zullen de oudere gebouwen zijn gesloopt. “Samen met MUMC, de gemeente en de regionale zorgpartners zullen we, vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid en samenleven, nadenken hoe we het gebouw en het terrein het beste kunnen benutten.” Kamps is ervan verzekerd dat de locatie op een manier wordt ingevuld, waar menig Weertenaar baat bij heeft. “Samen werken we aan toekomstbestendige zorg in Weert.”

www.sjgweert.nl