WEERT – Stichting Land van Horne en schoonmaakspecialist Blankers Schoon tekenden op maandag 3 juni een samenwerkingsovereenkomst voor het reguliere schoonmaakonderhoud. Raoul Bakkes (Land van Horne) en Ruud Danklof (Blankers Schoon) maakten middels hun handtekeningen een officieel begin aan een langdurige samenwerking; een partnership dat verder strekt dan schoonmaak alleen.

Stichting Land van Horne heeft de deuren van het nieuwe Zorgplein in Weert op 14 juni geopend. Hoewel het contract nog officieel getekend moest worden, heeft Blankers Schoon voorafgaand aan de opening de opleverschoonmaak verzorgd. Samen met ‘collega’s van Land van Horne’ is de jaarplanning voor schoonmaak en onderhoud opgesteld en zijn alle voorbereidingen voor een succesvolle start getroffen om samen op weg te gaan naar een veelbetekenende en langdurige samenwerking.

Ketenpartners
Beiden zien elkaar als professionele regionale ketenpartners en willen zich in de samenwerking ook buiten de bekende paden begeven. De ontwikkelingen in de (ouderen)zorg gaan immers steeds sneller. Toekomstbestendige zorg vraagt om anders kijken. In Blankers Schoon heeft de stichting een proactieve regionale partner gevonden die meekijkt, meedenkt én zal ondersteunen door een innovatieve invulling van de dienstverlening.

Land van Horne en Blankers Schoon delen bovendien de visie dat medewerkers de basis vormen van de organisatie. De druk op verzorgend personeel is echter groot. Ruud Danklof, ondernemer en algemeen directeur van Blankers Schoon, wil met zijn bedrijf graag op personeel vlak ondersteunen. Zo zal Blankers Schoon bijvoorbeeld op termijn haar vaste dienst medewerkers de benodigde scholing aanbieden om tijdelijke personele bezettingstekorten in de zorglocaties op te kunnen vangen. Daarnaast wordt onderzocht welke aanvullende facilitaire taken in de schoonmaakdienstverlening geïntegreerd kunnen worden, om het zorgpersoneel maximaal te ontlasten en tegelijkertijd bij te dragen aan het prettige woon- en verblijfklimaat in het Zorgplein .