Een verzorgd bedrijventerrein is een visitekaartje. Bij de parkmanager komen helaas regelmatig klachten binnen over het groenonderhoud. Ondernemend Venlo is met de opmerkingen aan de slag gegaan en zoekt met de gemeente en Noord Limburgs Groen naar oplossingen. Op Geloërveld is een pilot gestart waarbij de bermen niet één, maar meerdere keren per jaar gemaaid worden. De bedoeling is dit een vervolg te geven op andere bedrijventerreinen.

Zwerfafval is een grote ergernis. Als je de bermen langs de wegen inspecteert, lijkt het alsof er steeds meer mensen zijn die zich hier niets van aantrekken en hun lege blikjes drinken, plastic boterhamzakjes en ander afval schaamteloos uit het raam gooien. Het gevolg is duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Veel bedrijventerreinen van Venlo zien er verloederd uit. Dat is niet wat je als bedrijf wilt uitstralen. Onze bedrijventerreinen verdienen beter.

Opmerkingen over onderhoud
Ondernemers die zwerfvuil willen melden, kunnen dat doen bij parkmanager Lidy Rutten. “Een groot aantal ondernemers doet dat ook”, zegt ze. “Elke opmerking neem ik serieus. Naast veel vragen over zwerfafval, krijg ik ook klachten over het beheer van openbaar groen. De opmerkingen hebben betrekking op het snoeien van struiken en bomen, het maaien en schoonmaken van bermen en overlast door konijnen en mollen. De ondernemers vragen zich af of er wat vaker onderhoud gepleegd kan worden.” De toestroom van opmerkingen heeft geleid tot de oprichting van de werkgroep ‘Beheer Openbaar Groen’ in 2018. Ondernemers van Ondernemend Venlo (O.V.), de parkmanager en ook de gemeente nemen daarin deel. Want het beheer en onderhoud van het openbaar groen is een taak van de gemeente. “Nadat we de klachten hebben geïnventariseerd en besproken, hebben we een bedrijventerrein als pilot uitgeroepen. Dat is Geloërveld in Belfeld geworden. Bij die keuze hebben we naar de quick wins gekeken. Op dat terrein hoeven alleen de bermen vaker gemaaid te worden.”

Werkprogramma gemeente onvoldoende
Op Geloërveld worden de bermen, net als op alle andere bedrijventerreinen, een keer per jaar gemaaid. De gemeente Venlo hanteert een werkprogramma waarbij alleen in het najaar gemaaid wordt. “Dat is onvoldoende gebleken om de bermen er verzorgd te laten uitzien. Veel bedrijven zorgen ervoor dat hun eigen bedrijfstuinen er keurig bij liggen. Dan misstaat een ruwe berm met hoog gras op het gemeentelijk perceel.”

Extra maaibeurten
In april werden de bermen voor de eerste keer gemaaid door Noord Limburgs Groen. Die sociale groenaannemer gaat bovenop het onderhoudsregime van de gemeente Venlo de bermen vijf maal per jaar extra maaien. Rutten is blij met de pilot: “We hebben het voor elkaar gekregen om in overleg met de gemeente en een sociale groenaannemer te zoeken naar een oplossing waarbij enerzijds het groenonderhoud verbeterd wordt en tegelijkertijd werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze sociale meerwaarde snijdt het mes aan twee kanten.”

Bij de werkzaamheden wordt een perfecte mix van MBO opgeleide hoveniers en assistent hoveniers ingezet, zo verduidelijkt Rob Vercoulen, bedrijfsleider bij Noord Limburgs Groen. “De assistent hoveniers hebben allemaal ondersteuning nodig om regulier te kunnen werken. Wij bieden hen een betaalde baan met de juiste begeleiding. Dit zorgt uiteindelijk voor lastenverlichting van uitkering en sociale gelden van de gemeenten. Het groenonderhoud is een ideaal middel om dit te bereiken.”

Noord Limburgs Groen heeft voor eigen rekening de bermen aangevuld en kale plekken opnieuw ingezaaid. Vercoulen: “We streven ernaar om met de extra maaibeurten een meer verzorgd beeld te realiseren gedurende het hele jaar. Na de eerste maaibeurt was het verschil meteen te zien. Andere opdrachten zoals bomen snoeien of onderhoud van beplanting vallen buiten de scope van de opdracht. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente Venlo.”

Vervolg
O.V. hoopt dat de pilot een vervolg krijgt op andere bedrijventerreinen waar een soortgelijke probleemstelling ligt over een opwaardering van het groenonderhoud. Elk bedrijventerrein heeft te maken met specifieke wensen. Dat is inmiddels in kaart gebracht. Zo is het op Noorderpoort nodig om de beplanting te snoeien. Op andere terreinen zijn de borden verstopt achter woekerend groen.

De financiële middelen van O.V. zijn ontoereikend om alle werkzaamheden te laten uitvoeren, zo maakt Rutten inzichtelijk. “Dus we hopen dat de gemeente ons daarin wil ondersteunen. Een keer per jaar maaien is te weinig, dat kan iedereen zien. We zijn blij dat we de klachten met de verantwoordelijke bestuurders hebben besproken en dat het onderwerp op ons verzoek is opgenomen in het Economisch Uitvoeringsprogramma van de gemeente. We hebben goede hoop dat we het beheer van het openbaar groen naar een hoger niveau kunnen tillen. Want niemand heeft baat bij verloederde bedrijventerreinen.”

www.noordlimburgsgroen.nl

Fotografie: Constance Jentjens