REGIO – In navolging van de afgelopen drie jaar, stellen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland samen met het kabinet 10,4 miljoen euro beschikbaar voor innovatie door het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland.

MKB-bedrijven die actief zijn in de topsectoren kunnen ook dit jaar aanspraak maken op geld uit de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid). Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ongeveer 200 Zuid-Nederlandse bedrijven ondersteuning krijgen.

Innovatie
Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. Denk daarbij aan het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht en het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.