SEVENUM – Peter Thissen is onderscheiden met de erespeld van de gemeente Venlo. Die werd gisteren -donderdag 19 januari- uitgereikt door burgemeester Antoin Scholten tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Venlo, Gemeente Venlo, MKB Limburg en LLTB. De receptie vond plaats in de Innovation Hub van Supply Chain Valley.

Thissen krijgt de onderscheiding als waardering voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Ondernemend Venlo. In die functie heeft hij meer dan 12 jaar de belangen behartigt van de ondernemers op de Venlose bedrijvenparken. Bij zijn aantreden in 2011 waren de ondernemers georganiseerd in 4 verenigingen die daarna zijn samengevoegd tot één organisatie. Dat is de basis geweest voor de grootste BIZ (Bedrijven Investerings Zone) van Nederland. Samen met de gemeente is enkele jaren geleden een Economisch Uitvoerings Programma opgesteld. Een van de maatregelen die inmiddels zijn uitgevoerd is de aanleg van speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens die in het weekend niet in Duitsland mogen rijden. Camerabewaking en handhaving op de bedrijventerreinen heeft de criminaliteitscijfers verlaagd. Daarnaast is Ondernemend Venlo initiatiefnemer geweest voor Duurzame Bedrijventerreinen, waarbij wordt aangetoond dat collectieve verduurzaming werkt om te voldoen aan de Paris Proof Ranking. Slechts enkele van de succesvolle activiteiten die onder voorzitterschap van Peter Thissen zijn
gerealiseerd.

Gedeputeerde Stephan Satijn en Peter Thissen

Ook Provincie Limburg erkent de verdiensten van Peter Thissen en heeft hem de titel ereambassadeur van Limburg verleend. De bijbehorende oorkonde is uitgereikt door Gedeputeerde Stephan Satijn “uit bijzondere erkentelijkheid voor zijn belangrijke verdiensten voor Limburg en in het bijzonder voor ondernemers in Venlo”, aldus de verklaring van het provinciebestuur.