Wethouder Tom Verhaegh

De minister van Volkshuisvesting maakte bekend dat Venlo een bijdrage krijgt vanuit de Woningbouwimpuls. Hugo de Jonge stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor het Kazernekwartier. Met de regeling draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds 2019 bij om de realisatie van vooral betaalbare woningen in gemeentes te versnellen.

Donderdag 15 december werd bekend dat er twintig projecten geld krijgen uit de vierde tranche. Hierbij zit dus ook het project Kazernekwartier. Wethouder Tom Verhaegh: “Deze bijdrage brengt de herontwikkeling van het kazerneterrein weer een stukje dichterbij en maakt het mogelijk om woningen voor iedere beurs aan te bieden. We zijn erg blij dat de Rijksoverheid het belang inziet van woningbouw op deze unieke en historische locatie.”

Betaalbare woningbouw
In bouwfase 1 worden er 502 woningen en 100 studenten-woningen gebouwd op het kazerneterrein. Het Rijk investeert het bedrag onder de voorwaarde dat minimaal de helft van de te bouwen woningen zich in de betaalbare sector bevindt. Dit zijn woningen met een sociale huur of middenhuur tot € 1.023,- of koopwoningen tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie. Andere voorwaarden zijn dat er cofinanciering is vanuit de provincie en/of gemeente en dat er binnen 3 jaar gestart wordt met de woningbouw.

“Onlangs hebben we van de provincie Limburg een bedrag toegezegd gekregen vanuit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra. Gezamenlijk zorgen we dus dat er aan de voorwaarde voor cofinanciering wordt voldaan. Het is mooi dat de mijlpalen zich nu sneller opvolgen. Onlangs hebben we met onze ontwikkelpartners de uitgifteovereenkomsten ondertekend en momenteel loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Ons streven is dan ook om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidende werkzaamheden”, aldus wethouder Verhaegh.

Levendige stadswijk
Het Kazernekwartier Venlo is geen woonwijk, maar een levendige stadswijk. Het vormt de schakel tussen de binnenstad van Venlo en het stadsdeel Blerick met volop ruimte om te wonen, werken, leren en te genieten van het leven. Het militaire verleden van het gebied is een belangrijke inspiratiebron. Het erfgoed wordt functioneel ingericht en is daarmee onderdeel van het dagelijks leven. De militaire geschiedenis is voelbaar, zichtbaar en beleefbaar. Het Kazernekwartier Venlo heeft drie tijdslagen zoals dat zo mooi heet. Met daar bovenop een nieuwe laag in een eigentijdse baksteenarchitectuur, die volledig past binnen de stijl van het kazernepaviljoen. En dat allemaal met een knipoog naar fort Sint-Michiel.

Groen en duurzaam
Duurzaamheid, gezondheid en aandacht voor het klimaat zitten in de genen van het Kazernekwartier Venlo. Kortom: zo veel mogelijk elektrisch, veel zonnepanelen, duurzame mobiliteit. Maximaal de ruimte voor voetgangers, fietsers, deelscooters en deel-auto’s.

www.kazernekwartiervenlo.nl