De gemeenteraad van Weert heeft de gebiedsvisie aangenomen voor de voormalige KMS kazerne en Lichtenberg terrein die het raamwerk vormt voor een nieuwe woonwijk Horne Kwartier. 

Het Horne Kwartier wordt een wijk in een groen gebied, rond de voormalige Van Hornekazerne en De Lichtenberg. Monumentale kazernegebouwen en openluchttheater De Lichtenberg moeten daarbij worden gerestaureerd en een functie krijgen.

HQ wil samen met ontwikkelaar Novaform zo snel aan de slag met het herbestemmen van de in 1938 gebouwde monumentale kazernegebouwen, nu de gemeenteraad de gebiedsvisie heeft goedgekeurd. Die visie moet de komende 25 jaar leiden tot de nieuwe woonwijk Horne Kwartier rond de kazerne, met drie- tot zeshonderd woningen en ruimte voor zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Er is nagedacht hoe tegemoetgekomen kan worden aan de wens van de raad om dertig procent van de geplande woningen in het Horne Kwartier voor de sociale huursector te bouwen. Volgens Paul van den Heuvel van Novaform is het idee nu om zes van de monumentale legeringsgebouwen rond het oude exercitieterrein om te vormen tot appartementen voor sociale huur. Afhankelijk van de uiteindelijke indeling en omvang ervan, zou het in totaal om ongeveer 150 woningen kunnen gaan. Hierover wordt onder meer gesproken met corporatie Wonen Limburg en commerciële partijen, al dan niet in combinatie met zorgfuncties.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Het gebied wordt ingericht als een dynamische leefgemeenschap rondom de thema’s zorg, sport, cultuur, educatie en wonen. Zo wordt in de komende jaren vormgegeven aan een respectvolle ontwikkeling, die uitnodigend is voor Weert en de regio. Van blinde vlek naar terug op de kaart. Dank aan het projectteam van de Gemeente Weert onder aanvoering van Kelly Reijnders En dank aan Paul van den Heuvel van Novaform Vastgoedontwikkelaars die namens de eigenaar HQ Weert, de opdracht voor de gebiedsvisie heeft uitgevoerd. Ik ben trots op het bereiken van deze mijlpaal.’

Openluchttheater De Lichtenberg
HQ en Novaform willen ook zo snel mogelijk starten met de casco-restauratie van openluchttheater De Lichtenberg, een ander rijksmonument in de beoogde nieuwe wijk. De Lichtenberg is als een samenhangend ontwerp van gebouwen en buitenruimtes ontwikkeld. Naast de rijksmonumentale waarde van verschillende gebouwen, heeft de ensemblewerking van het geheel een toegevoegde waarde. Het complex is gebouwd als faciliteit voor onderwijs, cultuur, sport en religie van het Bisschoppelijk College in Weert. Het rijksmonument bestaat uit verschillende onderdelen: het openluchttheater met tribune, regiehuisje en toneelgebouw, de Mariakapel, de tennisbanen met ommuring en het (voormalig) zwembad met ligweide. Daarnaast maken ook het pomphuis, het melkhuisje, de kleedhokjes, het toiletgebouw, instructeursgebouw, entree met natuurstenen hekpijlers, ommuring, grachten, boogbrug en de omwalling onderdeel uit van het rijksmonumentale ensemble.

Medisch vrouwencentrum
Onder de paraplu van de Stichting Bloom komen er in de voormalige Van Horne kazerne diverse praktijken, waaronder een overgangsconsulent, een bekkenfysiotherapeut, een verloskundige en een diëtist. Ook een klinisch psycholoog, die al langer gevestigd is op het kazerneterrein, sluit bij Bloom aan.