Steeds meer bedrijven, organisaties en instellingen volgen het ‘ken uw klant’-principe. Dit betekent dat de identiteit van klanten wordt onderzocht, om te voorkomen dat er zaken wordt gedaan met klanten die schimmige en frauduleuze praktijken uitvoeren. Door te werken met een identificatie-app, wordt dit identiteitsonderzoek een stuk eenvoudiger dan dat het nu vaak is. In dit artikel lees je daarom wat de meerwaarde is van het gebruik van een identificatie-app in een identiteitsonderzoek.

Wat houdt het ‘ken uw klant’-principe in?
Bedrijven, organisaties en instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) hebben te maken met het ‘ken uw klant’-principe, in het Engels ook wel aangeduid met ‘know your customer’ of simpelweg ‘KYC’.

Deze wet geldt voor eenieder die te maken heeft met geldstromen of de aan- en verkoop van kostbare goederen, zoals banken, notarissen, advocaten, makelaars, belastingadviseurs en verkopers, aan- of verkoopbemiddelaars van voertuigen, juwelen en kunstvoorwerpen.

Hoe verloopt een identiteitsonderzoek?
Een identiteitsonderzoek van een nieuwe klant verloopt volgens een aantal stappen.

1. Stel vast of de klant onder de Wwft valt.
2. Verifieer de identiteit van de klant.
3. Achterhaal de UBO van de klant. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en doelt op de hoofdzakelijke belanghebbende binnen een bedrijf, organisatie of instelling.
4. Maak een risicoanalyse van de klant. Hier wordt vaak een getal aan toegekend, waarbij 1 een ‘laag’ risico is en 4 een ‘alarmerend’ risico is.
5. Blijf de klant monitoren. Bij ongebruikelijke transacties, dient er opnieuw een risicoanalyse gemaakt te worden.

Wat is de meerwaarde van een identificatie-app bij een identiteitsonderzoek?
Het uitvoeren van een identiteitsonderzoek is vaak een tijdrovend proces. Door voor het verifiëren van de identiteit van de klant gebruik te maken van een identificatie-app, ook wel id check app genoemd, wordt een gedeelte van dit proces vereenvoudigd.

Door middel van een technologisch vernuftige identificatie-app, waarbij onder andere digitale gezichtsherkenning wordt gekoppeld aan de foto op een identiteitsbewijs, kan de identiteit van een nieuwe klant in een handomdraai worden geverifieerd. Dit maakt het identificatieproces efficiënter, wat bedrijven, organisaties en instellingen een hoop kostbare tijd bespaart.