De herinrichting van het Muntcomplex is de laatste fase ingegaan. Hebru Vastgoed B.V., dat de ruimtes van gemeente Weert kocht, bouwt op de bovenverdieping een ware campus met 47 lofts, een ontmoetingsruimte en werkplekken voor hightech young professionals die in Weert komen wonen en werken. Op 1 november levert het vastgoedbedrijf de eerste lofts op. “Een uniek project, waarmee we nieuwkomers aan onze regio binden”, aldus wethouder Wendy van Eijk.

Philip Bruls, social investor Hebru Vastgoed B.V., noemt de campus ‘een ambitieus project’. “Wij houden ons niet bezig met ‘standaard’ vastgoed, daarom bouwen we nu een campus voor hightech young professionals inclusief campuscafé, ontmoetingsruimte en werkplekken”, zegt Bruls. “Voor bedrijven is het bieden van een baan en loon te faciliteren, maar een betaalbare woonruimte niet. Als personeel niet in de buurt kan wonen, bemoeilijkt dit het werven en binden van personeel. Daar springen wij op in. Het is onze ambitie als projectontwikkelaar om verantwoord te investeren, bijzondere kennis en kunde te faciliteren en woningen in de sociale huursector voor deze doelgroep te realiseren. Daarom hebben wij voor dit concept gekozen, waarbij we gelijkgestemden samenbrengen.”

‘We willen er alles aan doen om de nieuwkomers goed van start te laten gaan in onze stad’

Hebru Vastgoed B.V. gaat ook, samen met externe partijen, activiteiten zoals stads- en natuurwandelingen organiseren voor de bewoners. “We willen er alles aan doen om de nieuwkomers, die van zowel buiten de regio als het buitenland komen, goed van start te laten gaan in onze stad. Ons uiteindelijke doel is dat er een community ontstaat die zichzelf reguleert, samenkomt en activiteiten organiseert.”

Weert en Brainport

De eerste 29 – volledig gemeubileerde – appartementen zijn verhuurd aan techprofessionals die aan de slag gaan bij een ICT-bedrijf in Weert. “Op deze locatie zullen zij grotendeels werkzaam zijn”, zegt Bruls. “Af en toe gaat men naar de bedrijfslocatie in Eindhoven, als hun fysieke aanwezigheid gewenst is voor het uitvoeren van tests. Zo huisvesten we met onze nieuwe bewoners hightechtalent in Weert én de Brainportregio.”

Wethouder Wendy van Eijk is te spreken over de aanpak en inrichting van het heringerichte complex. “De laatste jaren heeft het Muntcomplex een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 2016/2017 zijn we begonnen met het project ‘Versterking Stadshart Weert’, waarvoor Weert een flink subsidiebedrag van de provincie heeft gekregen. Een van de pijlers hiervan, ‘functietransformatie en compact kernwinkelgebied’, begon met het verhuizen van het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunst-educatie (Rick) en ouderendagbesteding ROOS uit het Muntcomplex, waardoor deze ruimtes vrijkwamen en beschik-baar werden voor transformatie naar woningen.”

Bruls vertelt dat de lofts in grootte variëren tussen de 50 m2 en 100 m2 en alle een unieke indeling hebben. “Daarmee zijn ze geschikt voor zowel alleenstaanden, stelletjes en jonge gezinnen met een hightechachtergrond”, zegt hij. Wethouder van Eijk: “Deze woon-werkcampus van Hebru Vastgoed B.V. voor professionals met een bijzonder hoog hightechniveau is van unieke waarde. Het doet dienst als een prototype voor andere projecten om talent naar onze regio toe te trekken en te binden. Wij zien Hebru Vastgoed B.V. als een ‘social investor’; ze dragen bij aan de progressie van onze stad. De professionals die mede door hen hierheen worden gehaald, creëren extra levendigheid in het centrum van Weert. Daarnaast is de verwachting dat velen van deze nieuwkomers zich op termijn definitief vestigen in Weert.”

Behoud concertzaal

Het gehele complex is verduurzaamd en uitstekend geïsoleerd. Een project waarmee Hebru nog aan de slag wil gaan, is de ingang van het complex. “Dat komt later aan de orde”, aldus Bruls. De veelbesproken concertzaal van het voormalige RICK op de bovenverdieping blijft behouden. “Het zaaltje heeft een uniek karakter en de akoestiek is prachtig. Daarom openen we begin 2023 weer de deuren en zowel bewoners als geïnteresseerden van buitenaf mogen aanvragen doen om deze ruimte te reserveren.”

De komende tijd werkt Hebru nog aan de afronding van de lofts. “In drie fases (1 november, 1 december en 1 januari) wordt de campus opgeleverd, beginnend met de 29 woningen aan de Beekstraat. Het overige gedeelte van de lofts is onlangs gereserveerd voor young professionals van een ander hightechbedrijf uit Eindhoven.”

Bruls benadrukt dat de woningen kortetermijnoplossingen zijn voor nieuwkomers. “Het is niet de bedoeling dat zij tien jaar in de lofts blijven wonen. Hun ICT-droom begint hier in Weert en hopelijk gaan ze van de stad houden. Als ze eenmaal hun weg in Weert hebben gevonden, kunnen ze na een paar jaar op zoek naar een koopappartement of -woning, waarbij wij ze een helpende hand kunnen bieden. Zo wordt er weer plaatsgemaakt voor nieuw talent.”

www.hebru.org www.weert.nl