Onno Hoes waarnemend burgemeester in Roermond

De hoogste bestuursrechter in ons land vindt dat de burgemeester van de gemeente Roermond de exploitatievergunning aan de coffeeshops in Roermond terecht in tijd heeft beperkt.

De burgemeester heeft vandaag, 13 september 2023, kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over de tijdelijkheid van de vergunningen die verleend zijn aan de twee coffeeshops in Roermond. Hiermee krijgt Roermond helderheid over hoe de hoogste bestuursrechter aankijkt tegen het verlenen van tijdelijke vergunningen/gedoogverklaring aan coffeeshops in Roermond in het kader van openbare orde en woon- en leefklimaat.

Waarnemend burgemeester Onno Hoes: “Deze uitspraak is voor mij een belangrijk uitgangspunt voor de verdere aanpak van de overlast van de coffeeshops. Het zo goed mogelijk borgen van veiligheid en een fijne leefomgeving staan daarbij voor het bestuur van deze stad voorop. Wat de uitspraak nu precies betekent voor de in het centrum aanwezige coffeeshops Sky en Skunk gaan we nader bestuderen.”

Ook heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in deze procedure aanleiding gezien een richtinggevende uitspraak te doen ten aanzien van gedoogbeslissingen voor coffeeshops. Een gedoogverklaring voor een coffeeshop wordt gelijkgesteld met een besluit waartegen bezwaar en beroep open staan. En dat was tot op heden niet.