Bart Maes en Cees Metz. Fotografie: Dion Huiberts

Rotary Club Weert werd opgericht in 1965 en telt momenteel 48 leden. Het is een gemengde club met 32 mannen en 16 vrouwen. Internationaal zijn er 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om gezamenlijk in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Een gesprek met voorzitters Cees Metz (2019-2020) en Bart Maes (2018-2019) over Rotary en goede doelen.

Waar staat de Rotary voor?
Bart Maes: “Rotary is een service-organisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: service above self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.”

Hoe doen jullie dat op lokaal niveau?
Cees Metz: “De laatste jaren onder meer door het organiseren van een filmavond en de Santa Walk. Hiermee halen wij geld op. Dat wordt besteed aan goede doelen dichtbij en veraf. Daarnaast steken we de handen uit de mouwen. In het kader van NLdoet helpen we bij het Toon Hermans Huis elk jaar bij hun voorjaarsschoonmaak.”

Wat doen jullie internationaal?
Bart Maes: “Internationaal heeft Rotary er mede voor gezorgd dat de ziekte polio bijna niet meer bestaat. Hiervoor wordt elk jaar veel geld ingezameld om mensen voor te lichten en te voorzien van inentingen. Daarnaast is onze club een project aan het voorbereiden met betrekking tot ‘Water & Sanitation’. We ondersteunen een student uit Mexico die in Nederland studeert aan het IHE instituut in Delft, dat is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO. Het instituut richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgraduaat onderwijs en training. De bedoeling is dat we met een club in het buitenland een project in Afrika gaan oppakken.”

Hoe staat het met jeugd?
Cees Metz: “Iedere club heeft een commissie jeugdzaken. Onze commissie New Generation Service ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en met uitwisselingsprogramma’s die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen. Momenteel bezoekt een lid van de jeugdafdeling van Rotary regelmatig onze bijeenkomsten.”