Tijd voor mobiliteit

Het is een warme zomermiddag. Men verzamelt zich op een idyllische locatie in “os sjoen Limburg”. Onder de noemer: “Inspiratiemiddag Mobiliteit” organiseert onze Provincie een bijeenkomst waar verschillende partijen samenkomen om de bereikbaarheid van Limburg te waarborgen. De uitdagingen waar onze bestuurders en ambtenaren voor staan zijn namelijk groot. Ontwikkelingen in de mobiliteitssector gaan niet alleen razendsnel maar zijn een samenhang van IT (een rationele component) en menselijk gedrag. En je begrijpt natuurlijk dat dit laatste allerminst als rationeel kan worden omschreven. Een voorbeeld van een vraagstuk van ondernemers: “het automatische remsysteem van mijn vrachtauto is van dergelijke kwaliteit dat wanneer deze remt, dit met een geweldige snelheid gebeurt. Fijn voor de auto’s of het obstakel aan de voorkant. Echter de auto’s die erachter rijden kunnen nooit en te nimmer zo snel reageren”. De introductie van zelfrijdende auto’s zal niet van vandaag op morgen gebeuren en er zal een lange overgangsperiode zijn.
Ontwikkelingen in de mobiliteitssector zijn van cruciaal belang voor succesvol beleid en veiligheid op onze wegen. Infra lobby is tevens een lang proces. Voor de leken onder ons: het is alsof je nu al voor je ongeboren kindje gaat kiezen waar hij/zij zal gaan studeren. Een onmogelijke keuze, toch zijn dit termijnen van vraagstukken waar onze pioniers dagdagelijks mee bezig zijn. De Buitenring Parkstad is in 2008 gestart en zal in 2019 afgerond zijn. De dialoog met elkaar aangaan is noodzakelijk om dan de juiste keuzes te blijven maken. Hoe kijkt de logistieke sector naar de toekomst? Wat zijn ontwikkelingen waar deze bedrijven mee bezig zijn en wat is de impact op menselijk gedrag? Een krachtige lobby op infra is van belang en de stem van het bedrijfsleven m.b.t. toekomstige ontwikkelingen speelt hierin een belangrijke rol. De weg naar de toekomst begint vandaag!

Janou Martens
Kringsecretaris Midden-Limburg Limburgse Werkgevers Vereniging

www.lwv.nl