Foto: Toeristisch Platform Weert: Jos Coumans (General Manager Weerterbergen), Jack Hermans (eigenaar Klimbos Weert), Martijn van den Heuvel (wethouder gemeente Weert), Vincent van den Berg (MolenNetwerk Kempen~Broek), Hans Bovend’eerdt (Hoeve Lieshout) en Fred Romeijnders (CEO Hotel and Leisure Group).

Op 10 mei jl. werd het symposium ‘Kansen voor Toerisme en Recreatie’ in recreatiepark de Weerterbergen georganiseerd . Zo’n vijftig ondernemers bespraken de toekomst van toerisme en recreatie in Weert. Tijdens het evenement werden de leden van het Toeristisch Platform Weert geïnstalleerd.

Dagvoorzitter Bert Achten leidde het symposium. De opening werd verricht door wethouder Martijn van den Heuvel. Van den Heuvel sprak over de bestuurlijke ambities voor recreatie en toerisme in Weert, met als speerpunten: een bruisende en aantrekkelijke gemeente in een groene grensoverschrijdende regio, de binnenstad van Weert als uithangbord, Weert als unieke plek voor natuur- en cultuurliefhebbers en een veerkrachtige cultuursector.

Een van de sprekers was Erwin Christis, coördinator GrensPark Kempen~Broek. Hij vertelde over de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de aanleg van wandelroutes, langeafstandswandelingen, ruiter- en menroutes, fietsroutes en mountainbikeroutes. In 2018 zorgden ruim 2 miljoen wandelaars in Belgisch Limburg voor een omzet van € 43.375.681,-. In het grenspark Kempen~Broek telden we ruim 204.000 wandelaars, ook voor onze streek een mooie financiële opsteker. Christis riep op om gebruik te maken van de kwaliteiten en eigenheid van de streek, zoals kwaliteitsvol gerechten, streekproducten, toerisme, openbare ruimte en de natuur.

De toeristische sector is van groot belang voor Weert. Jaarlijks zijn er ongeveer 19.000 overnachtingen op campings en 630.000 overnachtingen in de Weerterbergen, hotels en B&B’s, (inclusief arbeidsmigranten). In totaal levert dit de gemeente Weert 1,5 miljoen euro aan toeristenbelasting op. De toeristen besteden circa 3,5 miljoen euro in de binnenstad van Weert.

Om de toeristische sector verder te stimuleren, stelt de gemeente Weert een budget van € 94.000 beschikbaar vanuit de toeristenbelasting. Dit budget komt 100% ten goede aan de sector. Hiervoor is onder andere het ‘Toeristisch Platform Weert’ opgericht, dat samen met ondernemers een breed publiek wil bedienen. Voorwaarde voor subsidieverstrekking is dat minimaal 25% co-financiering uit andere dan gemeentelijke middelen bestaat. Het Toeristisch Platform Weert bestaat uit zes leden: Jos Coumans (General Manager Weerterbergen), Jack Hermans (eigenaar Klimbos Weert), Martijn van den Heuvel (wethouder gemeente Weert), Vincent van den Berg (MolenNetwerk Kempen~Broek), Hans Bovend’eerdt (Hoeve Lieshout) en Fred Romeijnders (CEO Hotel and Leisure Group). Het platform gaat projecten en ideeën beoordelen en eventueel samen realiseren met de aanvragers. Het uiteindelijke doel is om de sector recreatie en toerisme in Weert op de kaart te zetten en meer toeristen naar Weert te trekken. Zo ziet men kansen om meer Duitse en Belgische toeristen naar onze omgeving te halen.

De prioriteit ligt bij het verbinden van reeds aanwezige kwaliteiten en voorzieningen, zoals het ontwikkelen van themagerichte activiteiten en het uitdragen en versterken van natuurwaarden en cultureel erfgoed. Een van de eerste initiatieven die wellicht gerealiseerd wordt, is een toeristisch treintje dat gaat rijden tussen de Weerterbergen, het Blauwe Meertje, de IJzeren Man en de binnenstad, een lang gekoesterde wens van wethouder Van den Heuvel.

www.weert.nl