Mogen we je op de lijst zetten voor de Provinciale Statenverkiezingen?
Als lijstvulling bedoel je?
Ja, zoiets.
Mogen we je iets hoger op de lijst zetten?
Top 10 bedoel je?
Ja, als je het daarmee eens bent.
Plek 9 of 10 is goed.
We hebben je op plek 6 gezet, ervan uitgaande dat je die zult accepteren.
Ik denk het wel.

Zo ging het. Natuurlijk heb ik erover nagedacht wat het zou betekenen. Kan ik tegelijkertijd wethouder in Weert en statenlid in Limburg zijn? Eerlijk gezegd heb ik gedacht: het zal wel loslopen. Eerst die zetels binnenhalen…

Ondertussen heb ik wel serieus campagne gevoerd. Want als je iets doet, doe je het goed. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Het resultaat: met voorkeursstemmen gekozen. En dat betekent, voor mij, je zetel accepteren en doen wat je aan de kiezers hebt beloofd. Inmiddels ben ik ruim vijf jaar wethouder in Weert. En sinds 29 maart 2023 dus ook lid van de Provinciale Staten in Limburg.

Twee prachtige functies. Ik hoef niet te kiezen, en eerlijk gezegd wil ik dat ook niet. De twee functies zijn te combineren. De gemeente en de provincie kruisen elkaar op veel gebieden, waarbij de belangen van deze twee overheden niet altijd hetzelfde zijn. Er kunnen zich onderwerpen aandienen waarbij het handiger en verstandiger is als ik niet meepraat en meestem. Daarover heb ik echter goede afspraken gemaakt. Zowel met het college van burgemeester en wethouders in Weert, alsook met de VVD-fractie in Limburg. Wethouder zijn vraagt veel van je tijd en energie. Lid zijn van de Provinciale Staten vraagt dat ook. De combinatie is qua werkdruk een uitdaging. En laat ik toevallig van een uitdaging houden! Als wethouder ben ik bestuurder en zorg ik in samenwerking met het college en de gemeenteraad voor het goed uitvoeren van gemeentelijke taken. ‘De politiek’ is daar wel onderdeel van, maar is niet prominent aanwezig. Dat is anders als volksvertegenwoordiger. In de Provinciale Staten van Limburg wil ik vooral het VVD-geluid laten horen. Of het gaat lukken, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval mijn best doen voor Limburg!

Wendy van Eijk
Lid Provinciale Staten provincie Limburg

www.limburg.nl