van links naar rechts: Michel Graef (wethouder Leudal), Boris Meessen (wethouder Nederweert), Dennis Fokkinga (Enexis), Lizbeth Steinbach (wethouder Weert) en Jorik Franssen (wethouder Nederweert).

Op vrijdag 28 juni hebben wethouders van de gemeenten Cranendonck, Leudal, Nederweert en Weert samen met de directie van Enexis een intentieovereenkomst getekend voor de versnelling netwerkverzwaring. In deze overeenkomst maken partijen afspraken over de maatregelen die nodig zijn om de vier gemeenten ook in de toekomst van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien en ontwikkelingen mogelijk te maken.

De afgelopen tijd is de term ‘netwerkcongestie’ vaker in de media. Netwerkcongestie ontstaat doordat er steeds meer vraag is naar transport van elektriciteit. Dit komt enerzijds door een stijgende vraag vanuit zowel woningen als bedrijven en anderzijds hebben we in omgekeerde richting te maken met een toename van het aantal zonnepanelen en windturbines. Om het elektriciteitsnetwerk niet te laten verstoppen, is het noodzakelijk om kabels te verzwaren en nieuwe transformatorstations te plaatsen.

Laag-, midden- en hoogspanning
Voordat de stroom thuis is, zijn er een aantal stations gepasseerd. Vanuit de elektriciteitscentrale gaat de stroom in hoogspanning het net op door middel van hoge elektriciteitsmasten, die ook in Weert op enkele plekken het landschap doorkruisen. De stroom gaat naar een middenspanningstation waarvan Weert er op dit moment 356 kent. Vanuit daar gaat de stroom naar laagspanning en wordt deze via transformatorstations, die in de wijken en straten staan, verspreid naar de gebruikers.

Werkzaamheden in Weert
Wethouder Lizbeth Steinbach: “Om deze drukte op het net op te lossen moet de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk de komende jaren fors worden uitgebreid. Om te voorkomen dat het netwerk uitvalt in de toekomst, moet met name het midden- en laagspanningsdeel op de schop. Specifiek voor de gemeente Weert moet er in de komende jaren door Enexis circa 190 km extra kabels worden aangelegd en 256 transformatorstations worden bijgeplaatst. Om dit soepel te laten verlopen, hebben we nauw contact met Enexis en worden er in de intentieovereenkomst werkafspraken gemaakt. Zo zorgen we dat de noodzakelijke werkzamenheden snel en soepel verlopen. Omdat stroom niet stopt bij de gemeentegrens en we trafo- en verdeelstations met andere gemeenten delen, werken we ook nauw samen met Cranendonck, Leudal en Nederweert.”

Daphne Verret, directeur Enexis: “De gemeente Weert en Enexis gaan zich gezamenlijk inzetten om het midden- en laagspanningsnet in de gemeente Weert toekomstbestendig te maken. Dat is noodzakelijk want we gaan meer elektriciteit gebruiken en terugleveren waardoor de druk op onze elektriciteitsnetten flink toeneemt. De intentieovereenkomst legt een goede basis voor onze samenwerking en helpt om de gewenste versnelling te realiseren in de uitvoering van de Buurtaanpak.”