‘Verbinding als winst voor de hele regio’

Land van de Makers, een samenwerkingsverband van maakbedrijven in Noord-Limburg waar niet alleen kennis en ervaringen worden gedeeld, maar waar het tevens gaat om elkaar helpen in tijden van economische pieken en dalen zoals op het gebied van Human Resource (HR).

Dick Moerkens is voorzitter van Land van de Makers en tevens Senior Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon. In zijn visie staat samenwerken bijna altijd centraal. Of het nu gaat om de bedrijven in de Maakindustrie of met andere samenwerkingsverbanden zoals Crossroads en LWV. “De verbinding tussen ondernemers, omgeving, overheid en onderwijs is enorm belangrijk voor een goede economische ontwikkeling van deze regio.”

Regio versterken
Moerkens weet dat de regio Noord-Limburg voldoende positieve eigenschappen bezit om hoog gekwalificeerde arbeidskrachten te behouden. “Natuurlijk is het lastig om goed opgeleid personeel te vinden, daarom moeten we gezamenlijk deze regio sterker maken. Er is een prachtig leefklimaat, er zijn hier bedrijven die meedraaien in de wereldtop met goede doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden gevestigd. Laten we samen zorgen dat dit bij iedereen bekend is.

‘Er zijn hier bedrijven die meedraaien in de wereldtop met goede doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden gevestigd’

Een verdere transitie naar een circulaire hoogwaardige, veelzijdige en efficiënte Maakindustrie is daarbij essentieel. Het gaat binnen ons samenwerkingsverband over verbinden. Hoe breng je de verschillende disciplines samen? Hoe kunnen we de regio nog sterker maken samen met alle kleine en grote bedrijven binnen deze sector? Gezamenlijk kun je oplossingen bedenken voor hoofdthema’s als arbeidskrapte, procesverbeteringen, circulariteit en nieuwe technologieën. Luister waar anderen tegenaan lopen en ga samen die uitdaging aan.”

‘The bigger the problem, the bigger the collaboration’

HR Community
Om dat ook praktisch te maken is er binnen Land van de Makers een HR community opgericht, waarbij onder andere vacatures en cv’s worden uitgewisseld tussen zo’n twintig bedrijven uit de regio met als doel om talenten voor de regio te behouden. Een actieplan (in 2022 overhandigd aan de Venlose burgemeester Antoin Scholten) dat is opgezet en met behulp van overheidssubsidie verder wordt uitgevoerd. Volgens Moerkens moeten bedrijven die meedoen wel over hun eigen schaduw heen stappen. “Beschouw het maar als een collegiale uitleen van personeel tussen bedrijven, waarbij we op basis van vertrouwen samenwerken. Het blijkt een succesvol initiatief, bijvoorbeeld toen een gewaardeerde Canon medewerker overstapte naar een ander bedrijf in de Venlose maakindustrie, waardoor deze persoon zich verder kon ontwikkelen. “Als we een dergelijke arbeidskracht binnen de vakgroep weten te behouden, dan is dat winst voor de hele regio.”

Moerkens weet dat er voldoende maatschappelijke en geopolitieke thema’s liggen die te groot zijn om alleen op te pakken. “We leven in een tijd van sterke polarisatie. Daarom zeg ik: ‘The bigger the problem, the bigger the collaboration.’ Misschien is het niet altijd even makkelijk, maar het gaat over vertrouwen en resultaat. Dat is essentieel om samen verder te komen.”

Leren, helpen, samenwerken en inspireren voor een duurzamere wereld

Het Land van de Makers is ontstaan dankzij een initiatief van Rabobank, Technovalley Limburg en Canon Production Printing Netherlands B.V. De uitleg en visie van Dick Moerkens, senior vice president Manufacturing & Logistics bij het laatstgenoemde bedrijf, is op de vorige pagina’s te lezen.

‘Luister waar anderen tegenaan lopen en ga samen die uitdaging aan’

Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Het Land van de Makers doet meer. Dat blijkt onder andere uit de vier pijlers die medebepalend zijn voor de koers van dit samenwerkingsverband. In het artikel vertelt Moerkens vooral over de samenwerking op het gebied van human capital. De andere drie pijlers, nieuwe technologieën, circulariteit en procesverbetering zijn eveneens van belang.

Onmisbare kennis en expertise
Bij het Land van de Makers staat het collectief centraal. Leden ontwikkelen en produceren een enorme brede range aan producten: van kant en klare machines tot haast onzichtbare onderdelen. Zonder deze makers zouden innovatie en ontwikkeling op veel plaatsen stilstaan. De leden delen kennis en ervaring, denken na over de toekomst van de regio en zoeken de landsgrenzen op.

Nieuwe technologieën
Samenwerken staat centraal, zodat we van elkaar kunnen leren. Geen geheimen, maar juist samenwerken om sterker te staan. De leden openen deuren voor beroepsgenoten, ter versterking van Smart Industry. De kracht van kennisdeling zorgt voor een sterkere positie. Deze Smart industry maakt het mogelijk sneller te reageren op verandering en productieprocessen te versnellen.

Circulariteit
Het Land van de makers hoopt de circulaire economie anno 2050 versneld naar voren te halen en een collectief bewustzijn te bereiken. Daarbij stelt men zichzelf de vraag: is de lijn van produceren, consumeren en weggooien te doorbreken? Het collectief zegt volmondig ja. Denken in mogelijkheden en kansen zien om gaten in de maatschappij te dichten. Het doel is de krachten te bundelen met scholen en bedrijven die vooruitstrevende ideeën hebben over circulariteit en geloven dat afval niet hoeft te bestaan. Het Land van de Makers stimuleert uiteindelijke groei naar een circulaire economie door het gesprek aan te gaan over inhoud, mindset en gedrag. Dit is mogelijk door netwerken te verbinden, actuele kennis te delen en bedrijven te helpen met circulaire ontwikkelingen.

Procesverbetering
De maakindustrie is continu in beweging om oplossingen te vinden voor dagelijkse uitdagingen, zoals trage levertijden, te hoge productiekosten of technologische veranderingen die eisen dat processen opnieuw op elkaar moeten worden afgestemd. Creëer een cultuur waarin continue vernieuwen en verbeteren de norm is. Op basis van de Lean management gaan leden van het Land van de Makers op zoek naar de verspilling in processen. Door fouten te durven maken en ook te erkennen ontstaat verandering. Lean Management is veel meer dan simpelweg een proces verbeteren, het is een gedachtegoed waar iedere laag van de organisatie mee aan de slag moet gaan. Niet eenmalig, maar continu. Daarom is het Land van de Makers van belang.

www.landvandemakers.nl

Tekst: Rob Buchholz • Fotografie: Bram Becks