Huib Boissevain is CEO en oprichter van vastgoedinvesteerder Annexum, dat inmiddels zo’n 1,2 miljard euro onder beheer heeft. Hij spreekt zich uit over voorgenomen belastingmaatregelen én heeft een duidelijk advies aan particuliere vastgoedeigenaren.

Voorgenomen belastingmaatregelen treffen kleine vastgoed-eigenaren, maar ook hurend en woningzoekend.
HUIB BOISSEVAIN, CEO en oprichter Annexum

Pijnlijke wetgeving
“Er is een serie pijnlijke wetgeving in de maak”, zegt Boissevain. “Die heeft onder meer een aanzienlijke verhoogde belastingdruk in box 3 tot gevolg en bovendien een verbod op tijdelijke huurcontracten. Het houden van vastgoed wordt financieel onaantrek-kelijk voor een grote groep mensen. Verkopen ligt dan voor de hand.” De Annexum-oprichter verbaast zich over het feit dat het in Den Haag maar niet lijkt door te dringen hoeveel mensen schade ondervinden van de voorgenomen belastingmaatregelen gericht op vastgoedeigenaren. Zo stelde belangenbehartiger Vastgoedbelang al vast dat van haar forse achterban – overwegend particuliere verhuurders – 92% zich gedwongen ziet een deel van haar vastgoed te verkopen als gevolg van de voornemens van het vorige kabinet.

Vastgoed is voor heel veel mensen een aanvulling op of zelfs het volledige pensioen.

Forse dip
“Verkopen ligt voor de hand, maar is niet verstandig”, zegt Boissevain stellig. “Opmerkelijk genoegen waar-schuwde voormalig woonminister De Jonge een tijd geleden al voor een ‘forse dip’ in de woningbouw, als gevolg van hoge rente en gestegen bouwkosten. Dat maakt het nog lastiger te begrijpen dat hij de door zijn CDA-collega Marnix van Rij voorgestelde belastingmaatregelen onderschrijft. Die zetten immers aan tot het verkopen van huurwoningen.”

Pensioen
Boissevain: “Particuliere vastgoedeigenaren worden vaak neergezet als huisjesmelkers. Maar vastgoed is voor heel veel mensen een aanvulling op of zelfs het volledige pensioen. De voorgenomen belasting-maatregelen halen daar een streep door.” Kleine vastgoedbeleggers zijn niet het enige kind van de rekening, zo legt hij uit. Door grootschalige verkoop van huizen door particuliere verhuurders verslechtert de positie van huurders aanzienlijk. “Niet iedere woningzoekende kan zich nu eenmaal een eigen woning veroorloven”, benadrukt Boissevain.

Publieke verontwaardiging
Dat voorgenomen belastingmaatregelen die een aanzienlijke groep mensen treffen – kleine vastgoed-eigenaren, maar ook hurend en woningzoekend Nederland – nog niet zijn gesneuveld is opmerkelijk, zo stelt Boissevain. “Toch lijkt de wal langzaam het schip te keren. De publieke verontwaardiging tegen de maatregelen groeit en bovendien worden er alternatieven geopperd. Neem het voorstel voor een nieuwe box 4, waarin vastgoed ‘geïsoleerd’ kan worden.” Boissevain doet onder de huidige omstandigheden een oproep aan particuliere vast-goedbeleggers om hun stenen vooralsnog niet te verkopen. “De huidige voornemens van het kabinet zijn zo irrationeel en kunnen op zo’n hoeveelheid kritiek rekenen, dat het zeker niet uit te sluiten is dat zij het niet gaan redden. Het vereist wat stalen zenuwen, maar vasthouden aan vastgoed is voor kleine particuliere beleggers nu het meest verstandig.”

annexum.nl

DELEN
Vorig artikelOndernemende kermis
Volgend artikelDe omgevingswet