De nieuwe directeur Coöperatieve Rabobank Midden-Limburg, Harry Lempens, is geen vreemde in de financiële wereld, zeker niet in de Rabobank. Samen met zijn voorganger, Hans de Kinderen, zet hij in 2021 bijvoorbeeld de schouders onder de samensmelting van de Rabobanken Roermond-Echt, Peel, Maas & Leudal en Weerterland & Cranendonck. Op provinciaal niveau is hij sindsdien verantwoordelijk voor het aansturen van de zakelijke teams. Sinds deze zomer heeft hij daarnaast de leiding over het leefgebied Midden-Limburg. Tijd dus voor een nauwere kennismaking.

Eigenlijk is Harry Lempens bij Rabobank volwassen geworden. In 1995, 26 jaar, start hij bij de vestiging in Roermond. Daarvoor werkt hij, in lijn met zijn studie Bedrijfseconomie BSc aan de Universiteit Tilburg, een tijdje als financial controller bij een ICT-bedrijf. De overstap naar de bank vormt het begin van een mooie carrière, waarin hij zijn skills goed kan ontwikkelen. “Al vrij snel stak ik over naar de afdeling Bedrijven, waarvan ik manager werd en later directeur. Vervolgens heb ik zo’n tien jaar in Sittard-Geleen gewerkt en ben in 2017 teruggekeerd naar het oude nest, als Directievoorzitter Rabobank Roermond-Echt.”

Ik wil me 100% inzetten voor een toekomstbestendige samenleving, waarin we samen zorgdragen voor een betere wereld

Een indrukwekkende staat van dienst
Hoewel hij redelijk snel door de opsomming wandelt, bouwt Harry in die jaren een indrukwekkende staat van dienst op in de financiële dienstverlening. Hij is vaardig in risicomanagement, bankbeheer, vermogensmanagement, bedrijfsstrategie en verandermanagement. Bovenal heeft hij echt hart voor Rabobank, is vergroeid met haar normen en waarden. Als leider staat hij – liefst met de voeten in de klei – voor de belangen van zijn medewerkers en klanten. Als mens vindt hij het verenigingsleven en de leefbaarheid in de kernen eveneens belangrijk. “Ik wil me 100% inzetten voor een toekomstbestendige samenleving, waarin we samen zorgdragen voor een betere wereld”, aldus de directeur. “Als bank willen we meedenken en het waarmaken van dromen faciliteren. Dat gaat verder dan een lening verstrekken of een hypotheek afsluiten. Dat gaat over oprechte betrokkenheid, flexibiliteit en creativiteit. Om structureel stappen te kunnen zetten willen we samenwerken met regionale en provinciale partijen, om kennis te delen en netwerken te verbinden.”

Tijdens de versmelting tot de vier leefgebieden – Noord-Limburg, Midden-Limburg (en Cranendonck), Zuid-Limburg West en Zuid-Limburg Oost – maakt hij zich samen met Hans de Kinderen, destijds directievoorzitter Rabobank Weerterland & Cranendonck, sterk voor een vloeiende overgang. “Waarbij Hans, tot zijn afscheid afgelopen juli, de boegbeeldfunctie in deze streek voor zijn rekening nam”, vult Harry aan, die een enorme bewondering heeft voor de gedrevenheid van zijn oud-collega. “Zijn liefde voor duurzaam ondernemen en de energietransitie is onbegrensd. Alleen al in Limburg en de gemeente Cranendonck hebben we hiervoor tachtig projecten lopen, voornamelijk dankzij zijn vurige inzet. Tot en met de laatste werkdag heeft hij alles gegeven.”

Meer dan gemiddeld maatschappelijk betrokken
Op de vraag hoe hij zijn stijl van leidinggeven zou omschrijven, antwoordt Harry na een korte overpeinzing: “Ik handel snel en slagvaardig, ben recht voor zijn raap en spreek graag in Jip-en-Janneketaal. Net als mijn voorganger Hans hecht ik veel waarde aan de sociale verbondenheid. Maar, is dat niet precies wat Rabobank van andere banken onderscheidt? Het gros van onze mensen is meer dan gemiddeld maatschappelijk betrokken. Veel medewerkers hebben een bestuursfunctie of vrijwilligersrol bij de plaatselijke sportvereniging of harmonie.”

Het gros van onze mensen is meer dan gemiddeld maatschappelijk betrokken

Zo is de directeur zelf in Susteren actief in diverse verenigingen en is hij onder andere voorzitter van Stichting Heiligdomsvaart. “Dit is een veertiendaagse happening die in oorsprong teruggaat tot de vijftiende eeuw. Elke zeven jaar wordt een Historische Reliekenstoet georganiseerd in combinatie met een openluchttheater bij de Sint-Amelbergabasiliek”, legt hij uit. “Vanuit Rabobank ben ik bestuurslid bij Keyport en lid van de investmentboard van Brightlands Venture partners Fund IV, een initiatief van Liof, Provincie Limburg, DSM en Rabobank ter ondersteuning van innovatieve startups.”

De juiste mensen met elkaar verbinden
Als ervaren en krachtige bedrijfsstrateeg geniet Harry ervan zo dicht bij het vuur te zitten en hands-on te anticiperen. “Wij zijn marktleider met veel ingangen om de juiste mensen met elkaar te verbinden rondom een bepaald thema of een specifieke uitdaging. Dat netwerk moet beschikbaar zijn om ondernemers te helpen investeren, innoveren, extensiveren of zelfs te stoppen. Ik wil onze kennis en ervaring toegankelijk maken om maatschappelijk impact te creëren. Met name in de vijf thema’s waarop Rabobank zich focust: energietransitie, duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, financieel gezond leven en Banking4Food.”

Ik wil onze kennis en ervaring toegankelijk maken om maatschappelijk impact te maken

Helaas maakt de volle agenda het technisch onmogelijk om zelf overal aanwezig te zijn. Zeker gezien de huidige grootte van de leefgebieden. Daarom is per gebied een marktteam aangesteld, dat (in dit geval) bestaat uit circa vijftien medewerkers met roots in Weert, Nederweert en Cranendonck. “Samen met onze leden waarborgen zij de binding met de gemeenschap. Zij blijven op de hoogte van wat er lokaal speelt op commercieel vlak, qua events en actualiteiten. Zij zijn de ambassadeurs die in het werkveld hun ogen en oren openhouden en fungeren als mijn verlengstuk.”

“Als coöperatieve bank kennen wij als geen ander de kracht, van samenwerken. Van samen één front vormen. Voor de samenleving. Daarin speelt de feedback van deze teams een belangrijke rol”, zegt Harry die daarmee zijn medewerkers een compliment geeft. “Zij zorgen dat wij een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de Drakenbootrace, Greep naar de Hoorn en Weerterlandprijs, waaraan de Rabo Verbindingsprijs is gekoppeld. Door hun betrokkenheid staan we dicht bij onze klanten.”

NAAM Harry Lempens (54) geboren en getogen in Susteren, waar hij samen met zijn vrouw Monique, hun drie tieners en de hond woont, middenin het dorp, in een herenhuis daterend uit 1923. staat bekend als een echte Bourgondiër, is een graag geziene (en onderhoudende) gast in de dorpskroeg en heeft een groot gemeenschapshart. Tijdens vakanties reist hij het liefst af naar Italië en Oostenrijk, in de winter om te skiën en ’s zomers om mooie motorritten te maken.

rabobank.nl

Tekst: Nicole Smolenaers • Fotografie: Irene van wel