De gemeente Weert is een gemeente om trots op te zijn. Waarom zeggen we dat dan iedere keer? We hebben een prachtig divers aanbod van woningen en een prachtig aanbod van ondernemers, groot en klein. De gemeente Weert staat, door haar mooie ligging, op de kaart. En ja, in de komende tijd moeten we zorgen dat we nog meer op de kaart komen te staan. Dus we gaan de uitdagingen die komen, en er al zijn, aan.

Bereikbaarheid is zo’n uitdaging. Die is op papier misschien mooier geregeld, dan in de praktijk het geval is. Maar weet dat de lobby voor de verbreding van de A2 nog steeds bezig is, en net zoals bij de treinverbinding voor personenvervoer tussen Weert en Antwerpen, zijn daar de laatste dingen nog niet over gezegd.

Sinds kort heeft Weert er ook twee Koninklijke hof-leveranciers bij. Afgelopen december mocht ik zowel Leon Colaris B.V. als Verkoelen Dakspecialisten B.V.

verblijden met de mededeling dat zij het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ hadden ontvangen. Afgelo-pen maand heeft gouverneur Roemer samen met de directie van de beider bedrijven het wapenschild onthuld.

Samen met de opening van een mooi distributiecentrum op Kampershoek 2.0 en de inwerkingtreding van een bedrijveninvesteringzone (BIZ) Binnenstad, kunnen we wel stellen dat we in Weert alles behalve stil zitten.

Als portefeuillehouder internationale en regionale samenwerking is het ook mijn rol om Weert op de kaart te houden. Ik acht het mijn primaire taak om de (persoonlijke) banden weer nieuw leven in te blazen. En niet alleen ik. Het is namelijk een taak van ons gezamenlijk om te ontdekken, dan wel te herontdekken hetgeen ons bindt. Vanuit die positie gaan we de volgende stap zetten. Ik noem het altijd eerst het laaghangend fruit plukken en dan samen proeven, eten en genieten. En vandaaruit een gezamenlijk doel formuleren en vooral niet alles in één keer willen. Daar krijg je namelijk buikpijn van…

Heeft u goede ideeën of wilt u met mij sparren over waar we als Weert nog meer trots op mogen zijn? Laat het vooral horen! Ik kom ook graag die kop koffie bij u drinken.

Raymond Vlecken
Burgemeester van Weert