Op initiatief van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen zijn er in 2022 bij Venlose ondernemers gratis energiescans uitgevoerd door Bureau Klimaatroute. Mede op basis van de uitkomsten hebben ondernemers kostenbesparende aanpassingen en investeringen gedaan, met als opbrengst een bijdrage aan de verduurzaming van Venlo.

‘Verduurzaming is nodig, maar is tijdrovend’, zo stelde Stichting Duurzame Bedrijventerreinen begin 2022 in een brief aan ondernemers op de twintig aangesloten bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. Met daarbij het hulpaanbod voor het laten uitvoeren van een gratis energiescan. De stichting vraagt hun als tegenprestatie de Green Deal te ondertekenen, waarmee de ondernemers hun intentie vastleggen om werk te maken van verduurzaming. Ruim honderd ondernemers hebben zich voor de energiescan aangemeld.

‘De adviseur liet mij inzien dat er meer mogelijkheden waren van investeringen die zichzelf terugbetalen’

Inzicht creëren
Experts van Bureau Klimaatroute hebben ondernemers tijdens de energiescan inzicht gegeven in de energiebesparende mogelijkheden binnen hun pand, ook qua financiën en subsidie. De rapportage geeft daarnaast inzicht in de wettelijke verplichtingen waar men al aan voldoet en/of nog aan moet gaan voldoen.  

Rob van Vugt (Bedrijfsbureau, Projecten en Duurzaamheid) is de aangewezen persoon bij zijn werkgever Akarton op bedrijven-terrein Noorderpoort voor alle vragen en uitvoeringen op het gebied van duurzaamheid. Akarton ontwikkelt en produceert industriële en commerciële verpakkingen van golfkarton. “Mijn werkgever heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus verduurzamen gelukkig hoog op zijn lijstje staan”, vertelt Van Vugt. “De afgelopen jaren zijn er op eigen initiatief duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn er 480 zonnepanelen op onze daken geplaatst en hebben we eenvoudige aanpassingen uitgevoerd, zoals het vervangen van traditionele lampen door ledverlichting. Ook heeft Akarton over 2022 voor het eerst een mission statement duurzaamheid opgesteld, waarin staat beschreven hoe we het verschil willen maken.” Hoewel het bedrijf zelf al een flinke verduurzamingsslag had gemaakt, liet Akarton toch een energiescan uitvoeren. Een van de grootste uitdagingen in het bedrijf was namelijk het verwarmen van de grote productiehallen in de wintermaanden voor de veertig productiemedewerkers. “De adviseur stelde naar aanleiding van de energiescan de aanschaf van infrarood verwarmingsproducten voor”, zegt Van Vugt. “Voor de aanvang van de huidige winter hebben we deze gekocht. Ze verwarmen de medewerkers – gericht – van dichtbij en functioneren ook nog eens op stroom in plaats van gas. Een zeer effectieve oplossing die we zelf niet zo gauw hadden bedacht.” 

Het streven van Akarton is om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Van Vugt: “Mede dankzij de energiescan weten we dat dit een haalbare doelstelling is. We werken ook nauw samen met andere bedrijven in onze branche, die als doel 30 procent reductie in 2030 heeft. Akarton is in de branche dus een van de koplopers. De energiescan heeft ons daar zeker bij geholpen.”

Terugdoen voor de natuur
Op bedrijventerrein Spikweien is oldtimerrestauratiebedrijf Classic Skills gevestigd. Eigenaar Noek Stevens kocht in 2015 dit bedrijfspand uit 1985, met een oppervlakte van 1.500 m2. “Dit was voorheen een onvoldoende geïsoleerde campershowroom met enorme ramen zonder isolatieglas”, legt Stevens uit. “Omdat het mij destijds aannemelijk leek dat in de nabije toekomst duurzaamheidsmaatregelen zouden worden geëist, hebben we – met het oog op verduurzaming – direct zelf een renovatie uitgevoerd. Zo is de binnenkant van de ramen geïsoleerd en is er een nieuwe isolerende vloer aangelegd, inclusief vloerverwarming. Daarbij hebben we ook nog eens een verdeelde leiding aangelegd die het hemelwater van het vuilwater scheidt.” Dit is niet kostenbesparend, maar wel milieubewust. Een weloverwogen keuze van Stevens. “Ik wil als eigenaar van een pand met omliggend, verhard terrein verantwoordelijkheid nemen en voel mij verplicht om waar mogelijk een steentje bij te dragen aan het milieu. Daarom zet ik mij, naast de investeringen die ik heb gedaan, persoonlijk in voor de werkgroep groen om mijn eigen en andere bedrijventerreinen zo klimaatvriendelijk in te richten.” 

Ondanks dat hij uit eigen initiatief al vele besluiten op duurzaamheidsgebied had gemaakt, sloeg hij het aanbod van een gratis energiescan niet af. “De uitkomst was verrassend”, zegt Stevens. “De adviseur liet mij inzien dat er meer mogelijkheden waren voor investeringen die zichzelf terugbetalen, zoals een betere dakisolatie, zonnepanelen, ledverlichting, aanschaffing van een warmtepomp en enkelglas vervangen door dubbelglas. Van kleine simpele oplossingen tot grote projecten: de energiescan houdt overal rekening mee. Dankzij een uitgebreide berekening, inclusief investeringskosten en de kostenbesparing op een termijn van tien jaar, werd duidelijk dat we 25.000 euro besparen als we alle adviezen opvolgen. Afgelopen zomer zijn we gestart door alle tl-lampen in het gehele gebouw – inclusief spuitcabine –

te vervangen door ledverlichting én is ons dak geïsoleerd. Het is mijn streven om zoveel mogelijk investeringen te doen ten gunste van het milieu die op de lange termijn geld besparen.” Stevens adviseert ondernemers de energiescan aan te vragen: “Als je de klimaatdoelstellingen wilt behalen, is dit een zeer nuttig hulpmiddel.”

‘Circulaire economie wordt een levensader’

Vervolg
Ondernemers worden, na afname van de energiescan, een jaar lang kosteloos bij alle vraagstukken over het verduurzamen van hun onderneming begeleid door de adviseur van de Klimaatroute. Volgens Van Vugt is het verduurzamen van je onderneming steeds belangrijker voor ondernemers. “We zien een toenemende vraag van klanten die willen weten wat je als bedrijf uitvoert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zonder circulaire economie is er geen continuïteit en toekomst voor een bedrijf. Circulaire economie wordt een levensader, dus zo’n investering heeft veel voordelen. Ondernemers zijn van harte welkom om bij Akarton te komen kijken welke stappen we hebben gemaakt.”

www.duurzamebedrijventerreinen.eu