Frank, Helmie, Mancha en Rick van der Sanden. Fotografie: Dion Huiberts

De energieprijzen rijzen de pan uit. Dat merkt ook VDS Solar Systems aan een stijgend aantal aanvragen voor zonne-energiesystemen. Met stimuleringsregelingen zoals de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is investeren in verduurzaming voor ondernemingen een no-brainer. Het Weerter bedrijf ontzorgt: van zonnepanelen en subsidies tot laadpalen voor auto’s en elektrische infraroodverwarming.

Door Wesley Hegge

Veel ondernemers begrepen al dat het verduurzamen van een bedrijfspand loont. ‘Het mkb is voor ons al enige tijd de hardst groeiende markt’, zegt Frank van der Sanden, directeur van VDS Solar Systems. ‘Het leggen van zonnepanelen is een eenmalige investering met een korte terugverdientijd en een levensduur van tientallen jaren. Zeker in combinatie met de stimuleringsregelingen die op dit moment van kracht zijn is het interessant.’

Stimuleringsregelingen
Nu het een gekkenhuis is op de gasmarkt neemt het aantal aanvragen bij VDS Solar Systems alleen maar verder toe. ‘Verduurzaming is het grote woord. Vanuit de Europese Unie, maar ook vanuit het demissionair kabinet. De komende jaren moeten de doelen op het gebied van milieu, energie en klimaat worden behaald.’

Om dat te bereiken zijn er de afgelopen jaren al diverse regelingen gepresenteerd waar het bedrijfsleven dankbaar gebruik van maakt. VDS Solar Systems begeleidt ondernemers bij duurzaamheidsdoelstellingen en energiebesparing. ‘We ontzorgen in het gehele traject, inclusief het verkrijgen van subsidies. In dat kader is het goed om te noemen dat er onlangs weer een nieuwe regeling in het leven is geroepen: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren die helpt bij de verduurzaming van het bedrijf, waarbij 80% van de kosten wordt vergoed door de overheid.’

Uiteraard zijn er eisen, verduidelijkt hij: ‘Zo moet het bij de SVM gaan om een mkb-ondernemer die in een pand actief is met zijn bedrijf en het bedrijfspand mag per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.’ Van der Sanden stipt ook de mogelijkheden aan van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Banken denken mee
Voor zware elektriciteitsaansluitingen (groter dan drie keer 80 ampère) zit bij veel gemeenten het net op slot. ‘Ook in Weert is het op verschillende plaatsen niet mogelijk om het net in te voeden, omdat het overbelast is. Voor de aanvragen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE++-subsidie wordt het lastig. Er is wel subsidie, maar geen mogelijkheid om er gebruik van te maken. Bij aansluitingen tot en met drie keer 80 ampère, het overgrote deel van de bedrijven, is het geen belemmering. Daar kunnen ondernemers omgerekend circa 80.000 kWh aan zonnepanelen plaatsen. Als je daarbij gebruik kunt maken van de EIA komt de terugverdientijd op circa vier jaar. Wat verder van belang is om te noemen is dat in het kader van de groene gedachte en het ondersteunen van ondernemers om hun bedrijfslasten te verlagen de meeste banken een zogenaamde groene lening aanbieden.’

Van der Sanden benadrukt dat de adviezen van VDS Solar Systems vrijblijvend zijn. ‘We helpen de ondernemers graag met de reductie van hun bedrijfslasten. Groen ondernemen kan en hoeft niet duur te zijn. Wel duurzaam!’

Laadpalen voor elektrische auto’s
Bij steeds meer bedrijven wordt het wagenpark elektrisch. Dat is bedrijfseconomisch interessant. Om dit mogelijk te maken moeten er voorzieningen komen, zowel op de zaak als bij de ondernemer en/of werknemer thuis. VDS Solar Systems voorziet bedrijven en particulieren van laadpalen, al dan niet met pasjes die zijn gekoppeld aan een landelijk facturatiesysteem. De combinatie met zonne-energie maakt de stap naar elektrisch rijden extra interessant.

Verwarming met infrarood
DS Solar Systems biedt de mogelijkheid om kantoren, loodsen en werkruimtes elektrisch te verwarmen met infrarood en speciale heaters voor loodsen. Met de alsmaar stijgende gasprijzen is dit een interessante mogelijkheid om de bedrijfskosten niet nog verder te laten toenemen.