Woensdag 1 februari j.l. heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie bekend gemaakt dat de subsidieaanvraag voor  de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) door de penvoerders RICK en ECI cultuurfabriek in Midden-Limburg is gehonoreerd. Binnen deze regeling krijgen scholen in het primair onderwijs de mogelijkheid om cultuureducatie op een passende manier in te bedden binnen school.  Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg heet DOEN!

Missie
Het primair onderwijs en haar culturele omgeving hebben een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Samen bereiken we dat doel door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen de school, de culturele en de sociale omgeving. Dat gaan we gewoon DOEN!

Met deze missie gaan de penvoerders met de scholen aan de slag om een gedegen programma voor cultuureducatie te beschrijven en uit te voeren.

In de praktijk
Cultuureducatie met Kwaliteit is geen vervanger van het bestaande aanbod van cultuureducatie op school maar kan daarop een aanvulling zijn. DOEN! werkt met intermediairs die samen met de leerkrachten en de directie van school onderzoeken wat er nodig is om de ambities op het gebied van cultuureducatie waar te maken.

DOEN! is in overleg met alle gemeentes en in samenwerking met de diverse schoolbesturen in Midden-Limburg geschreven. De toekenning is dan ook een gezamenlijk succes waarbij het allergrootste belang vanzelfsprekend ligt bij de kinderen die de aankomende 4 jaar de voordelen van Cultuureducatie met Kwaliteit binnen school mogen ervaren. CmK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Limburg.