Jos Meessen
Column van Jos Meesen, secretaris van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)

Onbekend maakt onbemind, een veel gehoorde uitdrukking in het speelveld van bedrijfsleven en politiek in Midden-Limburg. Hiermee doelt men vaak op de relatieve onbekendheid met de bedrijven en hun activiteiten. Hoewel de regio geen multinationals kent zoals DSM en Océ, bloeit de economie volop door een grote diversiteit aan bedrijven, die vaak in nichemarkten opereren en flink aan de weg timmeren. Niet voor niets toont een recente studie van VNO-NCW en het ministerie van EZ aan dat 60% van onze nationale investeringen in innovatie en 70% van onze nationale productiviteitsgroei in de industrie gerealiseerd worden.

Echter onbekend maakt onbemind geldt ook voor studenten. Recent was ik bij een bijeenkomst waar 30 studenten aanwezig waren. Slechts 5 van deze studenten had enig idee van de activiteiten van BayerCropscience, het vroegere Nunhems Zaden. Veel gemeenten in Midden-Limburg zijn actief om onderwijsinstellingen binnen hun gemeentegrenzen te halen, waarbij de levendigheid die dit in een stad teweeg brengt een belangrijk argument is.

Zelf denk ik dat het verstandiger zou zijn om te starten met het meer onder de aandacht brengen van de aanwezigheid van de vele innovatieve bedrijven en de kansen die dat biedt voor studenten. Door het actief promoten van de kansen in het Midden-Limburgse bedrijfsleven voor studenten en het verbeteren van het imago, werk je enerzijds aan actieve promotie voor de regio, anderzijds kun je door het aanbieden van een baan of stage voorkomen dat studenten de regio verlaten.

Als LWV zijn we mede-initiatiefnemer van de verkiezing “aantrekkelijkste werkgever van Limburg”, waarbij bedrijven zich op een proactieve manier presenteren aan studenten. Ik roep dan ook het Midden-Limburgse bedrijfsleven op om de handschoen op te pakken en mee te doen. Enerzijds werk je aan het imago van je bedrijf, anderzijds voorzie je in je toekomstige personeelsbehoefte. Presenteer jezelf, ben trots op wat je doet en laat dit zien!

Jos Meessen
Secretaris LWV